Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kurumlararası Yatay Geçiş

Kurumlararası Yatay Geçiş

Diğer Üniversitelerden ACU’nun aynı düzeyde bölüm/programlarına (lisanstan lisansa, ön lisanstan ön lisansa)yapılan geçişi ifade eder. Kurumlar arası yatay geçiş ile öğrenci kabulü YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile “Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Diploma Programlarına Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre yapılır.

Konuyla İlgili Yönerge ve Yönetmelikler :

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Diploma Programlarına Yatay Geçiş Yönergesi  için tıklayınız.  

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.  

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı İle İngilizce Dersleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi  için tıklayınız.  

Yatay geçiş başvuru tarihleri ve kontenjanlar için tıklayınız.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi bölüm/programlarının son dört yıla ait taban puanları için tıklayınız.

Başvuru için Gerekli Belgeler

1-    Başvuru formu (Başvuru Formu için tıklayınız)

2-    Öğrenci Belgesi: Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, adayın başvuru sırasında halen kayıtlı öğrenci olduğunu gösterir yeni tarihli, onaylı, mühürlü  veya e-imzalı belge.

        -    Öğrenci belgelerinde adayın disiplin durumu ile ilgili bilgi bulunmalı. Bulunmuyorsa, adayın disiplin durumunu belirtir belge ek olarak sunulmalı.

        -    Yurt dışından yatay geçişlerde adayın okula kayıt tarihi açıkça (ay/gün/yıl) belirtilmeli.

3-    Transkript: Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. (Kapalı zarf içinde, onaylı, mühürlü veya e-imzalı)

        -    Transkript, not sistemi ve öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli.

4-    Denklik Belgesi (Yurt dışından yatay geçişler için gereklidir.)

5-    Ders Tanım ve İçerik Bilgileri: Adayın transkriptinde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler.

6-    Ders Planı: Öğrenim gördüğü yıllara ait ders planı.

7-    ÖSYS / DGS / YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi ( Yurt Dışından Yatay Geçiş başvurusu yapan öğrenciler yurt dışında halen kayıtlı oldukları Üniversiteye kayıt oldukları yıla ait ÖSYS / YKS Kılavuzunda yayınlanan YÖK Duyuru metninde belirtilen koşulları sağladıklarına dair belge getirmeleri gerekir.) 

8-    LYS Sonuç Belgesi (YGS Puanları Dahil) / YKS Sonuç Belgesi 

9-    Lise Diplomasının Kopyası: Mezun olduğu liseden aldığı diplomanın kopyası.

10-    Kimlik Belgesi: Adayların nüfus cüzdanı kopyası.

11-    Bir adet fotoğraf.

12-    Başarı Belgesi (İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programına yatay geçişlerde, başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçtiğini belirten imzalı / mühürlü / e-imzalı belge.)

13-    Sağlık Raporu, 

        a) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Anestezi, Anestezi (İÖ), Ameliyathane Hizmetleri, Diyaliz, İlk ve Acil Yardım, İlk ve Acil Yardım (İÖ), Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ), Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) Programları, öğrencilerinin kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmî bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir,

         b) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Programı, İlk ve Acil Yardım Programı (İÖ) öğrencilerinin, yukarıdaki (a) maddesinde bulunan Sağlık Raporu ile birlikte Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden veya gerekli raporu verebilecek kapasitedeki devlet hastanelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen ve erkek öğrencilerde 1.65 m'den, kız öğrencilerde 1.60 m'den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmalarını belirten rapor almaları, program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

14-    Öğretim dili İngilizce olan programlar için dil yeterlik belgesi. Yeterlik koşulunu sağlayamayan adaylar, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Muafiyet ve Düzey Belirleme (APPT) sınavına tabii tutulurlar. Bu sınavda da başarısız olanlar İngilizce Hazırlık Programı'nda öğrenim görürler.

        -    Aşağıdaki koşulları sağlayan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından doğrudan muaf olurlar:

        a) En az son üç yılında, İngilizce’nin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar. 

       b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında aşağıdaki tabloda belirtilen taban puan ve üstünde puan aldıklarını belgeleyenler.


SINAVLAR

KABUL EDİLEN

TABAN PUANLAR

GEÇERLİLİK SÜRELERİ

YDS / e-YDS *

85

5 yıl

PEARSON PTE Academic

67

2 yıl

TOEFL-IBT**

80 (Test) / 20 TWE

2 yıl

CAE

C

3 yıl


* YDS ve/veya e-YDS sınavından 85 ve üzeri alan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilmeleri için APPT/ ACEPT speaking ve writing sınavlarına da girerek en az 70 almaları gerekmektedir. 

**a) Kurumsal TOEFL sınav sonuçları kabul edilmemektedir.  Sadece devlet üniversitelerindeki sınav merkezlerinden alınan TOEFL-IBT sonuçları geçerlidir. 

**b) TOEFL-IBT sınavına yurt dışında girip toplam puanı 80 ve üzerinde öğrencilerin sınavın kabulü için Yabancı Diller Bölümü, İngilizce Hazırlık Programı tarafından yapılacak olan APPT/ ACEPT speaking ve writing sınavlarına da girerek en az 70 alması gerekmektedir.

**c) Kayıt sırasında üniversiteye sunulan veya doğrudan İngilizce Hazırlık Programına gönderilen Türkiye veya yurtdışından alınan TOEFL IBT belgelerinde Acıbadem Üniversitesi’nin kurum kodu olan C173 olması gereklidir. Bu kod olmayan belgeler kabul edilmeyecek olup, ilave sonuç belgeleri TOEFL merkezinden Sonuç Belgesi Talep Formu (Score Report Request Form) ile talep edilebilir.

Adayların kabul edildikleri programa devam edebilmeleri için İngilizce Hazırlık Programını başarı ile tamamlamaları gerekir. 

ÖNEMLİ NOT:

İngilizce veya Türkçe dilleri dışında hazırlanan belgelerin, ayrıca Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri de teslim edilmelidir.

Başvuru eksiksiz olarak hazırlanmış başvuru belgeleri ile şahsen Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapılır.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü İletişim Bilgileri:

ogrenci.isleri@acibadem.edu.tr

Tel : 0 216 500 44 44 (Dahili: 4240-4241-4244-4245-4246)

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul