Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

DEHAM

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü’nde Rektörlüğe bağlı yaklaşık 700 metrekare alana sahip olan Acıbadem Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ACUDEHAM), en ileri teknolojik sistemler ile ve uluslararası etik standartlara uygun şekilde deney hayvanlarının üretimi ve bakımının sağlanması ve bünyesindeki donanımlı laboratuvarlarda deney hayvanlarının hem bilimsel araştırma hem de eğitim amaçlı kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Merkez, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden 24/01/2014 tarih ve 097 numara ile “sıçan, fare ve domuz için Deney Hayvanı Üretici/ Kullanıcı/ Tedarikçi Kuruluşlara mahsus çalışma izni” almıştır.

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, üniversitemizdeki lisansüstü programlarda yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırmalarını ve tezlerini yürütebilmeleri, öğretim üyeleri ve elemanlarının bilimsel çalışmalarını sürdürebilmeleri için gelişmiş bir altyapı ve teknik destek sunulmaktadır. Merkez bünyesinde düzenlenecek kurs ve konferanslar, özellikle deney hayvanları ile çalışmalara yeni başlayan öğrenci ve genç akademisyenlerin gelişimi için önem taşımaktadır. Ayrıca lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim amaçlı deneyler teorik bilginin pekişmesine fırsat vermektedir.

Merkezde fare ve sıçan üretimi yapılmaktadır. Deney hayvanları yurtdışından tedarik edilen lisanslı saf ırklardan üretilmektedir. Hayvan giriş ve çıkışları Hepafiltreli Laminar Air Flow kabinler ile sağlanmakta olup karantina süresi sonunda hayvanların Merkeze kabulü yapılmaktadır. Tüm hayvanlar IVC ( Individually Ventilated Cages) kafeslerde barındırılmakta ve böylece bulundukları ortamdan tamamen izole edilmektedirler. Bu sayede hayvanların refahı en üst düzeyde tutulmakta, hayvanlar arası bulaş engellenmekte, ayrıca ortam parametrelerinin kontrol altında tutulabilmesi araştırmaların güvenilirliğini artırmaktadır.

Merkezin güvenliği kartlı geçiş sistemi ile sağlanmakta, böylece yetkisiz kişilerin girişi engellenmektedir. Merkeze gelen araştırmacılar için Air shower kabinler mevcut olup, giriş ve çıkışlarda kontaminasyon riski en alt seviyeye indirgenmiştir. Araştırmaların sorunsuz yürütülebilmesi amacıyla laboratuvarlar randevu sistemi ile hizmet vermektedir. Merkezde çalışan, deney hayvanları konusunda eğitimli ve uzman personel araştırmacıların bilimsel faaliyetlerine teknik destek ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Laboratuvarlarda yer alan alet ve ekipmanlar dezenfeksiyon ve sterilizasyon ünitelerinde uygun yöntemlerle, deneylerde kullanılmak üzere hazırlanmaktadır. Merkezde konularına göre spesifik donanım içeren beş laboratuvar araştırmacıların kullanımına sunulmuştur. Bunlar Davranış ve Ağrı Laboratuvarı, Nörovasküler Araştırma Laboratuvarı, Elektrofizyoloji Araştırma Laboratuvarı, Kardiyovasküler Araştırma laboratuvarı ve Transgenik Hayvan Araştırma ve Biyogüvenlik Laboratuvarıdır. Tüm laboratuvarlar en ileri teknolojiye sahip donanımları sayesinde çok kapsamlı araştırmaların yürütülebilmesine olanak sağlamaktadır.

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul