Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

2016-2017 Bahar Dönemi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı, Medikal Biyoteknoloji Bütünleşik Doktora ve Medikal Biyoteknoloji Doktora Bölümlerimiz için başvurular devam etmektedir.

21.12.2016

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
2016-17 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - BAHAR DÖNEMİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU​​


Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı, Medikal Biyoteknoloji Bütünleşik Doktora,
Medikal Biyoteknoloji Doktora Bölümlerimiz için başvuru 22.12.2016 Perşembe gününe
kadar uzatılmıştır.

    Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne “Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne göre 2016-17 Eğitim - Öğretim yılı Bahar Yarıyılında aşağıdaki Lisansüstü Programlarına  öğrenci alınacaktır;Program Adı


Kontenjan


Yabancı Uyruklu Kontenjan

Ücret

(Ücretlere KDV dahildir. Ücretler Yıllıktır.)

Yabancı Uyruklu Ücret

(Ücretlere KDV dahildir)


Başvuru Koşulları

Doktora Programları
Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı
4
1
8.100 TL
-

Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri, Beslenme ve

Diyetetik yüksek lisans programı mezunları ve Beslenme ve Diyetetik lisans 

mezunları başvurabilir.

Medikal Biyoteknoloji Bütünleşik Doktora
1
-25.000 TL
-

Biyokimya Bölümü, Biyoloji Bölümü, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği,

Biyosistem Mühendisliği, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve

Biyoinformatik, Genetik ve Biyomühendislik, Kimya-Biyoloji Mühendisliği,

Mühendislik ve Doğa Bilim. programları, Hesaplamalı Bilim ve Mühendisliği,

Diş Hekimliği Fakültesi,Eczacılık Fakültesi, Fizik Bölümü, Gıda Mühendisliği,

Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve

Genetik Bölümü, Tıbbi Biyoloji Bölümü, Tıp Fakültesi, Tıp Mühendisliği, Veterinerlik

Fakültesi mezunları başvurabilir

Medikal Biyoteknoloji Doktora
7
-25.000 TL
-

Biyokimya Bölümü, Biyoloji Bölümü, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Biyosistem

Mühendisliği, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoinformatik, Genetik ve

Biyomühendislik, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Hesaplamalı

Bilim ve Mühendisliği, Fizik Bölümü, Gıda Mühendisliği, Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği,

Malzeme Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Eczacılık Fakültesi, Tıp Mühendisliği

lisans mezunları olup, yine ilgili alanlarda Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olanlar ve Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi,  Veterinerlik Fakültesi mezunları başvur

 1. Medikal Biyoteknoloji Doktora  Programına Kabul Şartları:

   A-Yüksek Lisans Mezunları için;

  1. ALES Sayısal bölümden en az 55 Puan ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen GRE ve GMAT gibi uluslararası sınavlardan muadil puan almak (GMAT Sınavı’ndan en az 450 Puan, GRE eskiden en az 610 puan, GRE yeniden en az 149 puan).
  2. KPDS/ÜDS/YDS’den en az 65 puan veya TOEFL: Internet-based test (IBT) en az 78 puan veya PTE Akademik en az 67 puan almış olmak.                    
  B-Lisans Mezunları için;

  1. Lisans programından mezuniyet genel not ortalaması en az 3.0/4.0 olmak.
  2. ALES Sayısal bölümden en az 80 Puan ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen GRE ve GMAT gibi uluslararası sınavlardan muadil puan almak (GMAT Sınavı’ndan en az 585 Puan, GRE eskiden en az 720 puan, GRE yeniden en az 156 puan).
  3. KPDS/ÜDS/YDS’den en az 70 puan veya TOEFL: Internet-based test (IBT) en az 84 puan veya PTE Akademik en az 71 puan almış olmak.  Beslenme ve Diyetetik Doktora Programına Kabul Şartları:

   A-Yüksek Lisans Mezunları için;

  1.  ALES Sayısal bölümden en az 55 Puan ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen GRE ve GMAT gibi uluslararası sınavlardan muadil puan almak (GMAT Sınavı’ndan en az 450 Puan, GRE eskiden en az 610 puan, GRE yeniden en az 149 puan).
  2. KPDS/ÜDS/YDS’den en az 55 puan veya TOEFL: Internet-based test (IBT) en az 66 puan veya PTE Akademik en az 50 puan almış olmak.                    


  B-Lisans Mezunları için;
        3.  Lisans programından mezuniyet genel not ortalaması en az 3.0/4.0 olmak.
        4. ALES Sayısal bölümden en az 80 Puan ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen GRE ve GMAT gibi uluslararası sınavlardan muadil puan almak (GMAT Sınavı’ndan en az 585 Puan,      
           GRE eskiden en az 720 puan, GRE yeniden en az 156 puan).
       5. KPDS/ÜDS/YDS’den en az 70 puan veya TOEFL: Internet-based test (IBT) en az 84 puan veya PTE Akademik en az 71 puan almış olmak.


   • Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

    • Başvuru formu,​
    • Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yükseklisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,
    • Lisans/Yükseklisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında istenecektir.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir).
    • Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon
    • Özgeçmiş,
    • Referans Mektubu, (en az bir adet)
    • 1 adet fotoğraf,
    • Nüfus cüzdanı fotokopisi
    • ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi
    • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarından, Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün 20 Aralık 2016 tarihinde yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girmek isteyenler ön kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Ofisine kayıt yaptırmalıdır)
    • YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.) başarı belgesi almış olmak. (Yabancı uyruklu öğrenciler orta öğrenim, lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz).

    Yukarıda belirtilen belgelerin 05.12.2016 – 16.12.2016 tarihleri arasında Acıbadem Üniversitesi Öğrenci Hizmetleri Ofisine ibraz edilmesi gerekmektedir. Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı, Medikal Biyoteknoloji Bütünleşik Doktora ve Medikal Biyoteknoloji Doktora Bölümlerimiz için 22.06.2016 tarihine kadar getirmesi gerekmektedir.

    • Şahsen başvurular Ataşehir Yerleşkesi Kerem Aydınlar Kampüsünde kabul edilmektedir.
    •  Eksik evrakla başvuru kabul edilmeyecek, Adaylar Posta yoluyla da başvuru yapabileceklerdir. (Posta ile başvuran adaylar Üniversitemiz adresine Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanlığı’na gönderebilirler.)
    • Mülakat sonuçları 30 Aralık 2016 tarihinde Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.


    Önemli Tarihler;

   Lisansüstü Başvuru Tarihleri
   05.12.2016-16.12.2016
   Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı
   20.12.2016
   Başvuran Adayların Mülakat ve Değerlendirmelerin yapılması
   20.12.2016-23.12.2016
   Mülakat Sonuçlarının Web’de ilanı
   30.12.2016
   Öğretim ücretinin yatırılması ve kesin kayıt
   02.01.2017-06.01.2017
   Kayıt yaptırmayanların yerine yedek kayıtlar09.01.2017-10.01.2017
   Bahar Yarıyılı Başlangıcı
   30.01.2017​​


   BİZEULAŞIN
   Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
   Ataşehir / İstanbul