Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 2019-2020 Dönemi Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği

5.2.2019


ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
2019-2020 DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ

                                                                                                                                                                      

BAŞVURU TARİHİ

HAREKETLİLİK DÖNEMİ

25 ŞUBAT 2019 – 11 MART 2019

1 HAZİRAN 2019  – 31 MAYIS 2020

BAŞVURU BELGELERİ: 

 • Erasmus Öğrenci Hareketliliği Başvuru Formu  http://www.acibadem.edu.tr/erasmus-giden-ogrenci-hareketliligi (Başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş, tarih belirtilerek imzalanmış olmalıdır.)
 • Öğrenci İşleri’nden temin edilecek imzalı İngilizce Transkript
 • 1 adet vesikalık fotoğraf

Talep edilen başvuru belgelerinin eksiksiz olarak Uluslararası Öğrenciler ve Akademik İlişkiler Ofisi’ne, (ofise ulaşamamanız durumunda Erasmus+ Bölüm Koordinatörlerine) teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrenci öğrenim hareketliliği için 15; staj hareketliliği için 9 kontenjanımız bulunmaktadır. Fakülteler ve bölümler arası kontenjan dağılımı alınan başvurular doğrultusunda, var olan bütçeye göre yapılacaktır.

Başvuru belgelerinin eksik olarak teslim edilmesi veya başvurunun 11 Mart 2019 tarihinden sonra yapılması durumunda başvurular kabul edilmeyecektir.


ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ: 

 • Akademik Başarı Düzeyi                                : %50
 • Yabancı Dil Seviyesi                                       : %50
 • Erasmus Öğrenci Hareketliliğine başvurabilmek için birinci kademe (ön lisans ve lisans) öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00; ikinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. 
 • Bir tam akademik yıl için 60 AKTS, iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen ders yükü olmak. (Öğrenim Hareketliliği için)
 • Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak yazılı sınavın dil barajı B1 seviyesi olarak belirlenmiş; puanlama %75 yazılı, %25 sözlü olarak ağırlıklandırılmıştır.
 • İngilizce Yazılı Sınav Tarihi/Saati: 13 Mart 2019 Çarşamba (Saat ve Sınıf bildirilecektir.) Geçerli TOEFL ve benzeri sınav sonucunu sunan öğrenciler yabancı dil sınavından muaf sayılırlar.
 • İngilizce Sözlü Mülakat: Yazılı sınavda B1 barajını geçen adaylar 14 Mart 2019 tarihinde mülakata alınacaklardır.

Toplam 100 puan üzerinden:

 • Engelli Öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)                                                                     : +10 puan                                                                                     
 • Şehit ve Gazi çocuklarına                                                                                                                   : +15 puan
 • Daha önce yararlanma (aynı öğrenim kademesi içerisinde hibeli ve hibesiz olması halinde)            : -10 puan              
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma                                                                                    : -10 puan
 • Tanınan Feragat Bildirim Süresi içinde feragatta bulunulmaması halinde bir sonraki başvurularda   : -10 puan
 • İki hareketliliğe de başvuran öğrenciye seçtiği bir hareketlilik için                                                             : -10 puan 

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN: Öğrenim hareketliliğinde bölümler arası Erasmus+ İkili Anlaşma şartı vardır. *Hareketlilik süresi en az 90 (doksan) gün olmak zorundadır. Anlaşma listesi için http://www.acibadem.edu.tr/tr-tr/idari/erasmus/Sayfalar/erasmus-ikili-anlasmalar.aspx

STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN: Staj hareketliliğinde kurumlar arası Erasmus+  ikili anlaşma şartı bulunmamaktadır. *Hareketlilik süresi en az 60 (altmış) gün olmak zorundadır.

HİBELENDİRME:

 • Hibe hesaplaması, Ulusal Ajans El Kitapçığında belirtilen ülke grupları çerçevesinde, kalınan süreye göre hesaplanmaktadır. Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. 
 • Öğrenciler sonuçların açıklandığı tarihten 21 (yirmi bir) gün içerisinde feragat etme hakkına sahiptirler.
 • İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilmektedir.
 • Engelli öğrencilere aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak için ek hibe verilmektedir. Başvuru formuna engelliliğe ve düzeyine ilişkin doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi eklenebilir.
 • Erasmus Öğrenci Hareketliliğinden birinci sınıf öğrencileri yararlanamaz. 

ÖNEMLİ NOT: Başvuruların sona ermesinden sonra yapılacak olan seçimler SADECE BİR ÖN SEÇİM NİTELİĞİ taşımaktadır. Hareketlilikten yararlanacak öğrenci sayısı Üniversitemize aktarılan hibe miktarına bağlıdır.      


Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400
BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul