Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 2019-2020 Dönemi Erasmus+ Personel Hareketliliği

12.11.2018

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 DÖNEMİ ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

01 Şubat 2019 – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Erasmus+ Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliğinden faydalanmak isteyen,Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nin tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve kurumumuzda fiilen görev yapmakta olan akademik ve idari personelin başvurusunun kabulü için talep edilen başvuru formunun Uluslararası Öğrenciler ve Akademik İlişkiler Ofisi’ne 26 Kasım 2018 – 17 Aralık 2018 tarihleri arasında teslim etmesi gerekmektedir. 17 Aralık 2018 tarihinden sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.

Hareketlilikten beş (5) akademik ve iki (2) idari olmak üzere toplamda yedi (7) personel 01 Şubat 2019 – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında yararlanabilecektir.

Maddi Destek: Hareketlilik dönemi için ödenecek nihai tutar, hareketlilik gün sayısı ile ev sahibi ülke için geçerli olan günlük bireysel destek hibe miktarı çarpılarak ve elde edilen tutara seyahat katkı payı ilave edilerek belirlenir.

Hibesiz (‘’0’’ Hibeli) Personel Olma Durumu: Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanabilmek için de başvuru yapılması gerekmektedir.

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KOŞULLARI ve FAALİYETTEN YARARLANABİLMEK İÇİN ASGARİ ŞARTLAR

Hareketlilik Süresi: Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği süresi seyahat süresi hariç en az iki (2) iş günü, en fazla iki (2 ay) olarak belirlenmiştir. Faaliyetin iki (2) günden az süre ile gerçekleşmesi durumunda faaliyet geçersiz kabul edilir. Yararlanıcıya hiçbir hibe ödemesi yapılmaz veya ödenen hibe geri istenir.

Ders Verme Hareketliği: Kurumumuzda ders vermekle yükümlü olan bir personelin farklı bir Avrupa ülkesinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Hareketlilikten faydalanabilmek için üniversiteler arası hareketlilik anlaşmasının olması ve hareketlilik süresince en az sekiz (8) ders saati ders verilmesi zorunludur.

Eğitim Alma Hareketliliği: Kurumumuzda istihdam edilmiş akademik ve/veya idari personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Yararlanıcı, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, alanı ile ilgili bir eğitim merkezinde, araştırma merkezinde ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta faaliyete katılabilir. Hareketlilikten faydalanabilmek için üniversiteler arası hareketlilik anlaşmasının olması gerekmemektedir. Eğitim Alma Hareketliliğinde idari personele öncelik verilir.

Engelli Personel: Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelere ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.

Değerlendirme: Başvuru sayıları ve üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı göz önüne alınarak, hareketlilikten yararlanacak personel, Erasmus Komisyonu tarafından tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde belirlenecektir.

  • Hareketliliğe ilk kez katılacak personele seçimde öncelik verilir. (Zorunlu)
  • Eğitim Alma hareketliliğinde İdari personele öncelik verilir. (Zorunlu)
  • Engelli personele öncelik verilir. (Zorunlu) Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personele öncelik verilir. (Zorunlu)
  • Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere öncelik verilir.
  • Daha önce personel hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilir.

Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Formları ve Hareketlilik için Gerekli Belgeler

http://www.acibadem.edu.tr/erasmus-giden-personel-hareketliligi

Erasmus+ İkili Anlaşmaların Listesi

http://www.acibadem.edu.tr/gidenler-outgoing-erasmus-ikili-anlasmalar

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul