Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş ile Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar

11.9.2017

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne “Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne göre 2017 - 2018 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılında Kurumiçi ve Kurumlararası yatay geçiş ile kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi aşağıdaki gibidir.

 

 

1-      Zeynep Zülfiye Yıldırım Keleş         Medikal Biyoteknoloji Doktora Programı

2-      Deniz Nadide Can                              Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı

 

 

Önemli Tarihler

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

GÜZ YARIYILI

1  Ağustos - 5 Eylül 2017

Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuruları

7 Eylül 2017

Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçlarının İlgili Akademik Birimler Tarafından Enstitü Müdürlüğüne Bildirilmesi İçin Son Gün

11 Eylül 2017

Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçlarının Web Sitemizde İlanı

11- 13 Eylül  2017

Kurumlararası Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Adayların Kesin Kayıtları ve Ücret Yatırmaları

14-15 Eylül 2017

 Kurumlararası Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Yedek Adayların Kesin Kayıtları ve Ücret Yatırmaları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesin Kayıt  için Gerekli Belgeler

 

1-      Öğrenci Belgesi: Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, adayın başvuru sırasında halen kayıtlı öğrenci olduğunu gösterir yeni tarihli, onaylı, mühürlü belge.

-          Öğrenci belgelerinde adayın disiplin durumu ile ilgili bilgi bulunmalı. Bulunmuyorsa, adayın disiplin durumunu belirtir belge ek olarak sunulmalı.

-          Yurt dışından yatay geçişlerde adayın okula kayıt tarihi açıkça (ay/gün/yıl) belirtilmeli.

2-      Transkript: Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. (Kapalı zarf içinde, onaylı, mühürlü)

- Transkript, not sistemi ve öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli.

3-      Ders Tanım ve İçerik Bilgileri: Adayın transkriptinde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler.

4-      Ders Planı: Öğrenim gördüğü yıllara ait ders planı.

5-      Lisans veya Lisansüstü Diplomasının Kopyası: Mezun olduğu Üniversiteden aldığı diplomanın kopyası.

6-      Kimlik Belgesi: Adayların nüfus cüzdanı kopyası.

7-      İkametgah

8-      Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş, her birinin arkasına ad soyad yazılmış 6 adet 4,5cm x 6cm boyutunda fotoğraf,

9-      ALES Belgesi,

10-  Yabancı Dil Belgesi ( Beslenme Diyetetik Tezli için; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından; TOEFL-IBT: En az 60 puan YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 50 puan; Beslenme Diyetetik Doktora için; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından; TOEFL-IBT: En az 66 puan YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 55 puan)

 

11-  Bir adet fotoğraf.

 

12-  Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi

 

13-  Öğrenim Ücretinin ödendiğine dair Banka Dekontu,

14-  Doktor onaylı kan grubu kartı,

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul