Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Enstitümüz, Tezli Yüksek Lisans Programlarının Tez Savunma Sunumları

11.11.2019


Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Programları Öğrencilerinin Tez Savunma Sunumlarını gerçekleştirmiştir.

SIRA NO 

ÖĞRENCİ AD-SOYAD PROGRAM TEZ KONUSU TEZ SAVUNMA TARİHİ SAAT YER DANIŞMAN
1 Hilal Gümüşçü Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Hipotiroidi Olan Kadınlarda Visseral Adipozite İndeksi, Kardiyometabolik Risk Faktörleri ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi 29.11.2019 10.00 C 801 Dr. Öğr. Üyesi Gözde ARITICI ÇOLAK 
2 Neşeriz Nihal Akarca Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı Ankilozan Spondilit Tanısı Almış Hastalarda Probiyotiklerin Hastalık Aktivitesine, CRP ve Eritrosit Sedimentasyon Hızına Etkisi 19.09.2019 10.00 C 801 Prof. Dr. Murat BAŞ
3 Gözde Okburan Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı Hiperlidemisi Olan Yetişkin Bireylerde Farklı Probiyotik Türlerinin Kan Parametreleri Üzerine Etkisi 19.09.2019 13.00 C 801 Prof. Dr. Murat BAŞ
4 Sevim Dalva Aydemir Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Doktora Programı Telomeraz Geni Promotorunda Mutasyon İçeren Tiroid Kanser Hücrelerinin Epigenetik İlaçlarla Hedeflenmesi 03.09.2019 14.00 A 801 Prof. Dr. M. Cengiz YAKICIER
5 Çağla Pınarlı Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Kadınlarda Beslenme Okuryazarlığı ve Beslenme Durumu ile Tip 2 Diyabet Riski Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 27.08.2019 10.00 C 801 Dr. Öğr. Üyesi Gözde ARITICI ÇOLAK
6 Zehra Belhan Dahili Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Hemşirelik son sınıf öğrencilerine Kriz Kaynak Yönetimi kullanılarak Verilen Simülasyon Destekli Hipoglisemi Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi 31.05.2019 11:00 ACU Hemşirelik Bölümü Toplantı Salonu Dr. Öğr. Üyesi Esra UĞUR
7 Büşra Ecem Kumru Yoğun Bakım Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimine Yönelik Tutum ve Davranışları 31.05.2019 11:00 A 806  Dr. Öğr. Üyesi Esra UĞUR
8 Raziye İrem Muvafık İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Patoloji Laboratuvarlarında Mikroskop ve Mikrotom ile Çalışanların Ergonomik Risk Faktörleri ve Kas İskelet Sistemi Yakınmaları 30.05.2019 10:00 A801 Prof.Dr. Nadi BAKIRCI
9 Hülya Karbinar İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Bir Üniversite de Çalışma Ortamındaki Ergonomik Faktörlerin ve Çalışanlarda Kas İskelet Sistemi Yakınmalarının İncelenmesi 30.05.2019 11:00 A801 Prof.Dr. Nadi BAKIRCI
10 Elif Ünver Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Marka Denkliği ve Kurumsal Karakterin İşveren Markası Tutumuna Etkisi: Kamu ve Vakıf Üniversitesi Hastanelerine Yönelik Bir Çalışma 30.05.2019 14:00 CZ02 Prof. Dr. Emrah CENGİZ
11 Sultan Çallı Dahili Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Kemoterapi Alan Hastalarda Periferal Nöropatinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi ve Baş Etme Yöntemlerinin Etkinliğinin İncelenmesi 30.05.2019 10.00 ACU Hemşirelik Bölümü Toplantı Salonu Doç. Dr. Vesile ÜNVER
12 Emelnur Ulusoy Dahili Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Tip 2 Diyabeti Olan Bireylerde Stigma: Ölçek Uyarlama 30.05.2019 13.30 ACU Hemşirelik Bölümü Toplantı Salonu Dr. Öğr. Üyesi Bahire ULUS
13 Meltem Pak Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı  Nöron Hücrelerinde Uzun Süreli Açlık Modelinin, Enerji Metabolizması ve Mitokondrial Fonksiyonlara Etkisi 29.05.2019 09:30 A701 Prof. Dr. Fehime BENLİ AKSUNGAR
14 Suna Bilgin Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Sağlık Hizmeti Finansmanında Katastrofik Sağlık Harcamaları ve Hesaplamaları Yöntemlerine Yönelik Bir Değerlendirme 29.05.2019 10:00 CZ02 Prof. Dr. Haluk ÖZSARI
15 Murat Kolay Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı  Gestasyonel Diyabetli Hastalarda Ağır Metal, Düzeyleri 29.05.2019 11:00 A801 Prof. Dr. Mustafa SERTESER
16 Tunay Doğan Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı  Yüksek Dereceli T1 Evre Mesane Tümör Dokusu Örneklerine Ait Proteom Profilinin LC-MS/MS İLE Analiz Edilmesi 29.05.2019 11:00 A802 Prof. Dr. Aysel ÖZPINAR
17 Süleyman Bozkurt Medikal Biyoteknoloji  Tezli Yüksek Lisans Programı  The Effect of  CDP-Choline on Mitophagy and Mitochondrial Dynamics in Monocytic Cell Line 29.05.2019 14:00 A701 Dr. Öğr. Üyesi Devrim ÖZ ARSLAN 
18 Ayça Gençoğlu Toprak Dahili Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Radial Perkütan Translüminal Koroner Anjiografi Sonrası Uygulanan TR Band Basıncının Komplikasyon Gelişmeye Etkisi 29.05.2019 11:00 ACU Hemşirelik Bölümü Toplantı Salonu Dr. Öğr. Üyesi Bahire ULUS
19 Nuray Kolay Yoğun Bakım Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Yoğun Bakım Hemşirelerinde Merhamet Yorgunluğu ve Bakım Davranışları İle İlişkisi 29.05.2019 11.00  A 606  Dr. Öğr.Üyesi Esra UĞUR
20 Gözde Özcan Yoğun Bakım Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Robotik ve Standart Kalp Damar Cerrahisi Uygulanan Bireylerin Yoğun Bakım Deneyimlerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması 29.05.2019 13.00  A 606  Doç. Dr. Ükke KARABACAK
21 Melike Çin Dahili Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  “ Oral Antikoagülan Tedavi Alan Hastaların Tedaviye Uyum ve Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi 29.05.2019 13.00 ACU Hemşirelik Bölümü Toplantı Salonu Doç. Dr. Vesile ÜNVER
22 Naciye Nur Yeter Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Sağlık Çalışanlarının Hizmetkar Liderlik Algılarının Lider-Üye Etkileşimi ve Örgütsel Güven Üzerine Etkisi 28.05.2019 09:30 CZ02 Doç. Dr. Gülfer BEKTAŞ
23 Özlem Çolak Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Serbest Eczane Eczacılarının Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine İstanbul İlinde Yapılan Bir Çalışma 28.05.2019 10:40 CZ02 Doç. Dr. Gülfer BEKTAŞ
24 Özgül Yalçın Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Kurum İmaj Algısı be Hastaneye Geliş Nedenlerinin Hastalar ve Çalışanlar Gözünden Değerlendirilmesi: Bir Özel Hastane Örneği 28.05.2019 13:00 CZ02 Doç. Dr. Gülfer BEKTAŞ
25 Kadir Kemal Gönüllü Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımı ve Bir Özel Sağlık Grubu Örneğinin İncelenmesi 28.05.2019 14:00 CZ02 Doç. Dr. Mesut ÇİMEN
26 Simge Kıvırcık Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Bariatrik Cerrahi Sonrası Hastaların Solunum Egzersizi Yapma ve Mobilizasyon Durumlarının Belirlenmesi 28.05.2019 11:00 ACU Hemşirelik Bölümü Toplantı Salonu Dr. Öğr. Üyesi Bahire ULUS
27 Merve Yurtseven İşcan Yoğun Bakım Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bakım Davranışlarının Hastaların Yoğun Bakım Deneyimi Üzerine Etkisi 28.05.2019 11:00 A 606  Dr. Öğr. Üyesi Esra UĞUR
28 Gamze Kahramantürk Yoğun Bakım Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Yoğun Bakım Ünitesinde Enteral Beslenme Tedavisi Alan Hastalara Verilen Hemşirelik Bakımının Kanıta Dayalı Uygulamalar Doğrultusunda İncelenmesi 28.05.2019 13.00  A 606  Dr. Öğr.Üyesi Esra UĞUR
29 Tahir Kaya Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı  Hemşirelerin Ölüm, Ölümcül Hasta ve Ötenaziye İlişkin Tutumları 28.05.2019 13.00 ACU Hemşirelik Bölümü Toplantı Salonu Prof. Dr. Ükke KARABACAK
30 Yasemin Kinetli Acil Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Acil Birimlerde Görevli Sağlık Çalışanlarının İletişim ve Empatik Becerilerinin Değerlendirilmesi: Özel Sağlık Grubu Örneği 27.05.2019 09.00 ACU Hemşirelik Bölümü Toplantı Salonu Prof. Dr. Sema KUĞUOĞLU
31 Ceren Soytürk  Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Kemik İliği Nakli Yapılan Hastalarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi 24.05.2019 11:00 C803 Prof. Dr. Sevil BAŞOĞLU
32 İrem Nur Savaş Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı  Akciğer Kanserinin Farklı Tip Ve Evrelerinde, Gebelikle İlişkili Plazma Protein-A (PAPP-A)Nın Potansiyel Bir Biyobelirteç Olarak Kullanıbilirliğinin Değerlendirilmesi 24.05.2019 11:00 A801 Prof. Dr. Abdurrahman ÇOŞKUN
33 Cansu Arslan Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı  Gestasyonel Diabetes Mellituslu Gebelerde 4-22 Karbonlu Yağ Asitleri ve 8 Hidroksi-2’-Deoksiguanozin Düzeylerinin Değerlendirilmesi 24.05.2019 13:00 A801 Prof. Dr. Abdurrahman ÇOŞKUN
34 Ömer Faruk Taştan Medikal Biyoteknoloji  Tezli Yüksek Lisans Programı  Functional Analysis of Iridoviral Protein Serine/Threonine Kinase Gene 24.05.2019 16:00 C803 Prof. Dr. İkbal Agah İNCE
35 Minenur Kalyoncu Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı  Postmenopozal Kadınlarda D Vitamin ile Lökosit Telomer Uzunluğu Arasındaki İlişkinin Araştırılması 24.05.2019 11:00 A801 Dr. Öğr. Üyesi Deniz AĞIRBAŞLI
36 Gülçin Yılmaz Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Demans Tanısı Almış Geriatrik Bireylerin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi 23.05.2019 09:00 C803 Dr. Öğr. Üyesi Esen KARACA
37 Nilgün Buse Gül Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Amatör ve Profesyonel Basketbolcuların Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi 23.05.2019 10:00 C803 Dr. Öğr. Üyesi Esen KARACA
38 Büşra Bilen Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı İnsülin Pompası Kullanan Tip1 Diyabetli Çocuklarda Karbonhidrat Sayımı Uygulayan ve Uygulamayan Gruplar Arası Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması 23.05.2019 11:00 C803 Dr. Öğr. Üyesi Esen KARACA
39 Ayşe Ceren Akmurat Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Yaşlı Bireylerde Screen II ( Seniors In The Community : Risk Evaluation For Eating and Nutrition) Ölçeğinin Türkiye İçin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması 23.05.2019 12:00 C803 Dr. Öğr. Üyesi Esen KARACA
40 Damla Dikmen Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı İşçilerde Vardiyalı Çalışma Düzeninin Besin Tüketimi ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi 23.05.2019 13:00 C803 Dr. Öğr. Üyesi Esen KARACA
41 Büşra Çetin Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Katı Diyet Kontrolü Esnek Diyet Kontrolü ve Sezgisel Yeme: Yeme Bozukluğu ve Beden İmaj Üzerindeki Farklı İlişkileri 22.05.2019 10:00 C803 Dr. Öğr. Üyesi Gözde ARITICI ÇOLAK
42 Tuğba Türkcan Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Yeme Davranışının Günlük Enerji ve Besin Ögeleri Alımı ve Dağılımına Etkisi 21.05.2019 09:00 C803 Prof. Dr. Sevil BAŞOĞLU
43 Cansu Yalçın Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Yaz Spor Okullarına Devam Eden Çocuk ve Adölesanların Antreman Sırasındaki Hidrasyon Durumunun Değerlendirilmesi 21.05.2019 10:00 C803 Dr. Öğr. Üyesi Aylin BÜYÜKKARAGÖZ
44 Emine Dilara Eren Karaman Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Serbest Güreş Milli Takım Sporcularının Beslenme Durumu, Vücut Kompozisyonu ve Kilo Kontrolü Yöntemlerinin Değerlendirilmesi 21.05.2019 11:00 C803 Dr. Öğr. Üyesi Aylin BÜYÜKKARAGÖZ
45 Erinç Atay Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Ofis Çalışanlarında Mevsimsel Değişen D Vitamini Düzeylerinin Ağırlık Yöntemi, Depresyon ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi 21.05.2019 12:00 C803 Prof. Dr. Sevil BAŞOĞLU
46 Nilsu Atay Medikal Biyoteknoloji  Tezli Yüksek Lisans Programı  The Effect of Melotonin on Blood Testis Barrier Integrity to Rats Fed with High Fat Diet: Morphological and Biochemical Investigation 21.05.2019 13:00 A702 Prof. Dr. Serap ARBAK
47 Hatice Sevinç Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı Baş Boyun Işınlamalarında Tek ve Çoklu İzomerkez VMAT Planların Dozimetrik Kabul Kriterleri Açısından Analizi 20.05.2019 10:00 Acıbadem Maslak Hastanesi Prof. Dr. Meltem SERİN
48 Şeyma Çavdar Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı Farklı IGRT Yöntemlerinin 6 Boyut Düzeltme Değeri Doğruluğunun Karşılaştırılması 20.05.2019 11:00 Acıbadem Maslak Hastanesi Prof. Dr. Meriç ŞENGÖZ
49 Seçkin Gündüz Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı Farklı Aplikatörlerin Brakiterapi Uygulamasında Fraksiyonlar Arası Dozimetrik Karşılaştırması 20.05.2019 12:00 Acıbadem Maslak Hastanesi Prof. Dr. Enis ÖZYAR
50 Mustafa Büyükköse Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı Farklı Su Fantomları Kullanılarak Lineer Hızlandırıcı Modelleme Parametrelerinin Karşılaştırılması 20.05.2019 13:00 Acıbadem Maslak Hastanesi Prof. Dr. Fulya AĞAOĞLU
51 Erva Şeyma Sare Kefelioğlu Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı Beyin Metastazlarının Radyo Cerrahisinde Radyo Nekrozu Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi 20.05.2019 14:00 Acıbadem Maslak Hastanesi Doç. Dr. Banu ATALAR
52 Alev Erkan Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Diyetin Fitokimyasal İndeksi ve Inflamatuar İndeksi İle Meme Kanseri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 16.05.2019 10:00 C803 Prof. Dr. Murat BAŞ
53 Kıymet Murathan Koç Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerde Sınav Kaygısının Beslenme ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi 16.05.2019 11:00 C803 Dr. Öğr. Üyesi Aylin BÜYÜKKARAGÖZ
54 Fazile Huban Gönülol Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Lomber Disk Dejenerasyonu Olan Hastalarda D Vitamini, Beden Kitle İndeksi ve Beslenme Durumunun İncelenmesi
16.05.2019 12:00 C803 Dr. Öğr. Üyesi Aylin BÜYÜKKARAGÖZ
55 Nimet Petek Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Öğün Sıklığı, Uyku Süresi ve Uyku Kalitesinin Ağırlık Kazanımına Etkisi 16.05.2019 13:00 C803 Dr. Öğr. Üyesi Esen KARACA
56 Aycan Çiftçi Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Hipotiroidi Tanısı Almış Kadınların Yaşam Kalitesi İle Besin Tüketim Alışkanlıkları ve Bazı Antropometrik Parametreler Arasındaki İlişkinin Saptanması 16.05.2019 14:00 C803 Dr. Öğr. Üyesi Esen KARACA
57 Bartu Eren Güneşliol Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı Korumalı Futbol Sporcularının Beslenme Alışkanlıkları ve Vücut Kompozisyonlarının Belirlenmesi 16.05.2019 15:00 C803 Prof. Dr. Sevil BAŞOĞLU
58 Burcu Taluğ Medikal Biyoteknoloji  Tezli Yüksek Lisans Programı  Investigating The Effects of 5,10- Methylenetetrahydrafolate Rductase C677T Polymorphism on Human Mesenchymal Stem by Using CRISPR/Cas9 System as a gene Editing Tool 10.05.2019 09:00 C803 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TOKCAER KESKİN
59 Fatma Pınar Medikal Biyoteknoloji  Tezli Yüksek Lisans Programı  Comparison of DNA Repair Kinetics After Radio- And Particle Therapy in p53 Revelant B-Cell Lymphoma Cell Models 10.05.2019 14:00 C803 Prof. Dr. İkbal Agah İNCE

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul