Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Başvuru Koşulları

21.12.2016

    Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne “Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne göre 2016-17 Eğitim - Öğretim yılı Bahar Yarıyılında aşağıdaki Lisansüstü Programlarına öğrenci alınacaktır;Program Adı
 Kontenjan  
Yabancı Uyruklu Kontenjan

          Ücret

(Ücretlere KDV dahildir.)

(Ücretler Yıllıktır.)


    Yabancı Uyruklu Ücret 

   (Ücretlere KDV dahildir)

                Başvuru Koşulları
Doktora Programları

Beslenme ve

Diyetetik Doktora

Programı


4


1


8.100 TL


-

   Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri,

Beslenme ve Diyetetik yüksek lisans programı mezunları ve

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunları başvurabilir.


Biyokimya ve

Moleküler Biyoloji

Doktora2-25.380 TL-

   Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji, Kimya, Moleküler

Biyoloji ve Genetik  Bölümleri, Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği ve ilgili mühendislik

anlarından lisans mezunları olup, yine ilgili alanlarda Yüksek

Lisans eğitimini tamamlamış olanlar ve Tıp Fakültesi mezunları

başvurabilir.
Medikal Biyoteknoloji

Doktora
8
-
25.000 TL
-

  Biyokimya Bölümü, Biyoloji Bölümü, Biyomühendislik, Biyomedikal

Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Biyoteknoloji ve Moleküler

Biyoloji, Genetikve Biyoinformatik, Genetik ve Biyomühendislik, Kimya-Biyoloji

Mühendisliği, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Hesaplamalı Bilim ve Mühendisliği,

Fizik Bölümü, Gıda Mühendisliği, Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği, Malzeme

Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Eczacılık Fakültesi, Tıp

Mühendisliği lisans mezunları olup, yine ilgili alanlarda Yüksek Lisans eğitimini

tamamlamış olanlar ve Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi,  Veterinerlik

Fakültesi mezunları başvurabilir.Program Adı
Kontenjan
Yabancı Uyruklu Kontenjan

Ücret

(Ücretlere KDV dahildir.)

(Program Ücretidir.)

Yabancı Uyruklu Ücret
Başvuru Koşulları
Tezli Yüksek Lisans Programları
Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı
3-16.470 TL
-Beslenme ve Diyetetik Lisans mezunları başvurabilir.
Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
3-15.660 TL-

En az 4 (dört) yıllık olan lisans eğitim programlarından Tıp,

Veteriner Hekimlik, Diş Hekimliği, Biyoloji, Moleküler Biyoloji,

Eczacılık, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Beslenme

ve Diyetetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunları başvuru yapabilir.

Program Adı
Kontenjan
Yabancı Uyruklu Kontenjan

Ücret

(Ücretlere KDV dahildir.)

(Program Ücretidir.)

Yabancı Uyruklu Ücret
Başvuru Koşulları
Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Adli Tıp ve Etik Tezsiz

Yüksek Lisans

5-15.660 TL
-

Dört yıllık lisans düzeyinde Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Acıbadem 

Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü’nün öğrenci alma kriterleri ile uyumlu

olmak şartı ile, dört yıllık, sosyal, fen  ve sağlık bilimleri alanı mezunu adaylar  

başvurabilir.

İlaç Endüstrisinde Yönetim Tezsiz

Yüksek Lisans Programı

5-15.660 TL
-

Eczacılık, Tıp, Kimya, Kimya Mühendisliği, Biyoloji Fakültelerinden ve YÖK

tarafından denkliği onaylanmış diğer ilişkili lisans programlarından mezun

olanlar başvurabilir.

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon

Tıbbi Tezsiz Yüksek Lisans

Programı

5-13.500 TL
-

Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Tıbbi Biyoloji Bölümü,  

Biyokimya Bölümü, Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi mezunları başvurabilir.

   Tezli Yüksek Lisans Programları için Sınav Yeterlilikleri;

   ALES, Sayısal en az 55 puan

   GRE Sayısal (Graduate Record Examination) 610

   GMAT Sayısal (Graduate Management Admission Test)  450


 Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES şartı aranmamaktadır.


   Dil Yeterliliği

 1. KPDS/ÜDS/YDS'den en az 50 puan veya TOEFL: Internet-based test (IBT) en az 60 puan veya PTE Akademik en az 45 puan almış olmak.
 2. Dil Yeterliliğine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'ndan en az 50 puan almış olmak,   Medikal Biyoteknoloji Doktora  Programına Kabul Şartları:

  A-Yüksek Lisans Mezunları için;

 1. ALES Sayısal bölümden en az 55 Puan ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen GRE ve GMAT gibi uluslararası sınavlardan muadil puan almak (GMAT Sınavı'ndan en az 450 Puan, GRE eskiden en az 610 puan, GRE yeniden en az 149 puan).
 2. KPDS/ÜDS/YDS'den en az 65 puan veya TOEFL: Internet-based test (IBT) en az 78 puan veya PTE Akademik en az 67 puan almış olmak.           

  B-Lisans Mezunları için;

 1. Lisans programından mezuniyet genel not ortalaması en az 3.0/4.0 olmak.
 2. ALES Sayısal bölümden en az 80 Puan ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen GRE ve GMAT gibi uluslararası sınavlardan muadil puan almak (GMAT Sınavı'ndan en az 585 Puan, GRE eskiden en az 720 puan, GRE yeniden en az 156 puan).
 3. KPDS/ÜDS/YDS'den en az 70 puan veya TOEFL: Internet-based test (IBT) en az 84 puan veya PTE Akademik en az 71 puan almış olmak.


   Beslenme ve Diyetetik Doktora Programına Kabul Şartları:


   A-Yüksek Lisans Mezunları için;

 1. ALES Sayısal bölümden en az 55 Puan ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen GRE ve GMAT gibi uluslararası sınavlardan muadil puan almak (GMAT Sınavı'ndan en az 450 Puan, GRE eskiden en az 610 puan, GRE yeniden en az 149 puan).
 2. KPDS/ÜDS/YDS'den en az 55 puan veya TOEFL: Internet-based test (IBT) en az 66 puan veya PTE Akademik en az 50 puan almış olmak.              

  B-Lisans Mezunları için;

       3. Lisans programından mezuniyet genel not ortalaması en az 3.0/4.0 olmak.

       4.​ALES Sayısal bölümden en az 80 Puan ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen GRE ve GMAT gibi uluslararası sınavlardan muadil puan almak (GMAT Sınavı'ndan en az 585 Puan, GRE eskiden en az 720 puan, GRE yeniden en az 156 puan).

       5.KPDS/ÜDS/YDS'den en az 70 puan veya TOEFL: Internet-based test (IBT) en az 84 puan veya PTE Akademik en az 71 puan almış olmak.


    Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;


 • Başvuru formu​,
 • Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yükseklisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,
 • Lisans/Yükseklisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında istenecektir.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir).
 • Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon
 • Özgeçmiş,
 • Referans Mektubu, (en az bir adet)
 • 1 adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi
 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarından, Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün 20 Aralık 2016 tarihinde yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girmek isteyenler ön kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Ofisine kayıt yaptırmalıdır)
 • YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.) başarı belgesi almış olmak. (Yabancı uyruklu öğrenciler orta öğrenim, lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz).


    Yukarıda belirtilen belgelerin 05.12.2016 – 16.12.2016 tarihleri arasında Acıbadem Üniversitesi Öğrenci Hizmetleri Ofisine ibraz edilmesi gerekmektedir.


 •  Şahsen başvurular Ataşehir Yerleşkesi Kerem Aydınlar Kampüsünde kabul edilmektedir.
 • Eksik evrakla başvuru kabul edilmeyecek, Adaylar Posta yoluyla da başvuru yapabileceklerdir. (Posta ile başvuran adaylar Üniversitemiz adresine Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanlığı'na gönderebilirler.)
 • Mülakat sonuçları 30 Aralık 2016 tarihinde Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.


 Önemli Tarihler;  

Lisansüstü Başvuru Tarihleri
05.12.2016-16.12.2016
Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı
20.12.2016
Başvuran Adayların Mülakat ve Değerlendirmelerin yapılması
20.12.2016-23.12.2016
Mülakat Sonuçlarının Web'de ilanı
30.12.2016
Öğretim ücretinin yatırılması ve kesin kayıt
02.01.2017-06.01.2017
Kayıt yaptırmayanların yerine yedek kayıtlar
09.01.2017-10.01.2017
Bahar Yarıyılı Başlangıcı
30.01.2017BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul