Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

İnsan Kaynakları Uzmanlık Sertifika Programı

Eğitim Adı

İnsan Kaynakları Uzmanlık Sertifika Programı

Eğitim Tarihi

4 Ocak-29 Şubat 2020 ( Cumartesi-Pazar günleri)

Eğitim Koordinatörü

Lerzan Erkan

Eğitmenler

Hülya Mutlu – Stratejik İK Yönetimi

Cihan Alp – İşe Alma ve Yerleştirme

Gözde Sodacı Karataş – Eğitim Yönetimi

Lerzan Erkan – İnsan Kaynaklarının Hukuki Boyutu / Ücret, Yan Haklar ve Ödüllendirme Sistemleri

Mine Kumral İlgün – Performans Yönetimi, Yetenek Geliştirme

Eğitimin Amacı

Şirketlerde insan kaynakları alanında çalışmak isteyen veya bu alanda kariyerine yeni başlayanlara uzmanlık kazandırmak, güncel ve uygulayabilecekleri pratik bilgi ve kaynaklara ulaşmalarını sağlamaktır. Farklı sektörlerdeki katılımcıların deneyimlerini de paylaşacağı programda, insan kaynakları alanındaki güncel gelişmeler ve bilgiler katılımcılara aktarılacaktır.

Katılımcı Sayısı

15 Kişi

Hedef Kitle

 • En az lisans mezunu ve insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyen çalışanlar
 • İnsan kaynaklarına ilgi duyan ve bu alanda uzmanlaşmaya istekli çalışanlar
 • Şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışan ve gelişim sağlamak isteyen İnsan Kaynakları uzmanları ve yöneticileri
 • Şirket sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları

Eğitim İçeriği ve Takvimi

İşe Alma, Seçme ve Yerleştirme (12 Saat) / 4-5 Ocak 2020  

I- İşe Alma ve Yerleştirme

 • Pozisyon İnceleme, Teknik Bilgi, Beceri Belirleme
 • Yetkinlik Kavramı
 • Organizasyonel Seviye Bazlı Yetkinlik Modelleme
 • İşe Alım – Yetkinlik İlişkilendirme
 • İşe Alım Sürecine Genel Bakış (İlan, İçerik Oluşturma, Ön Görüşme – Kısa Liste – Referans Kontrolü– Pozisyon Kapama)
 • İş Görüşmesinde Temel İletişim Becerileri
 • Mülakat Türleri

            - Serbest Mülakat - Uygulamalı

            - Yetkinlik Bazlı Mülakat - Uygulamalı

            - Panel Mülakat - Uygulamalı

            - Değerlendirme Merkezi Uygulamaları – Uygulamalı

 • Oryantasyon Süreci
 • Deneme Süresi Değerlendirme ve Temel İşe Alım KPI’ları


Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ( 12 saat)  / 11-12 Ocak 2020  

 • Personel Yönetimi’nden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş                                                   
 • İnsan Kaynakları Uygulamalarının Kapsamı Nedir?
 • İnsan Kaynakları Alanındaki Gelişmeler-Güncel Konular
 • Çağdaş İnsan Kaynakları Yöneticisinde Bulunması Gereken Yetkinlikler Nelerdir? 
 • İşletmenin Rekabet Stratejileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki İlişki Nasıl Olmalıdır?
 • Organizasyon Yapısı, Norm Kadro Yapısı Nasıl Kurulur?
 • İş Tanımı, İş Analizi Nedir? Nasıl ve Nerelerde Kullanılır? 
 • Yetkinlik Nedir? İnsan Kaynaklarının Yetkinlikleri Belirlemedeki Rolü Ne Olmalı?
 • İşveren Markası Yaratma ve Güçlendirmenin İnsan Kaynakları Yönetimi ile İlişkisiİnsan Kaynaklarının Hukuki Boyutu – Bireysel İş Hukuku Uygulamaları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İK İş Süreçlerine Etkisi (18 Saat) / 25-26 Ocak & 16 Şubat 2020

I-Bireysel İş Hukuku Uygulamaları

 • İş Hukuku Kavramları ve İş Kanunu
 • İşçi ve İşverenlerin Hakları ve Sorumlulukları
 • İş Hukukunda Fesih ve Sorumluluklar
 • İş Sözleşmesi Türleri ve Sözleşme Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • İnsan Kaynakları Formlarında Dikkat Edilmesi  Gerekenler Nelerdir? Gizlilik Yükümlülüğü ve Rekabet Yasağına İlişkin Uygulamalar Nasıl Yapılmalı?
 • Alt İşveren-Asıl İşveren İlişkisinde Yaşanan Sorunlar
 • Alt İşveren Çalışanları ile İlgili Olarak Takip Edilmesi Gereken Hususlar ve Alınması Gereken Tedbirler, Müteselsil Sorumluluğun Boyutları
 • Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi
 • Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları
 • Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Nasıl Yapılmalı?
 • İşçinin İşyerine Verdiği Zararlarda Yapılacak İşlemler, İhtar ve Ücret Kesme Cezası Uygulamaları
 • İş Sözleşmesinin Feshi Türleri (Geçerli Nedenle Fesih-Haklı Nedenle Fesih Uygulamaları)
 • İş Sözleşmesinin Feshinde Düzenlenmesi Gereken Hukuki Belgeler ve Dikkat Edilmesi Gereken Uygulamalar
 • İşe İade Davaları ve Yaşanan Sorunlar
 • Arabuluculuk ,Uygulaması ve Yaşanan Sorunlar – İşverenlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
 • İkale Uygulamaları, Örnek İkale Süreci Evrakları
 • İşten Çıkış Mülakatlarında Müzakerenin Gücü, Nasıl Müzakere Edelim?

(Arabuluculuk konusunda Av. Arb. İhsan Berkhan 1 saatlik sunum yapacaktır.)


II-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İK İş Süreçlerine Etkisi

 • Kişisel Veri Nedir?
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde İK Açısından Hazırlanacak Politika ve Prosedürler Nelerdir?
 • Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarımına Dair Esaslar Nelerdir?
 • İK Olarak Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Hangi Süreçlere Dahil Olmalıyız?
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri Kavramı ve İşlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
 • Yurtdışına Aktarılan Veriler Hakkında Yapılması Gerekenler Var Mı?
 • Yurt İçinde Yerleşik Tüzel Kişilerin KVKK Uyum Süreci Nasıl Olacaktır?
 • Kişisel Verilerin Korunmasında Sürdürülebilir Şirket Politikaları İK Açısından Nelerdir?
 • Aydınlatma, Açık Rıza, Saklama ve İmha Politikası Nasıl Olmalıdır? 
 • Veri İhlal Bildirimi Nasıl Yapılır?
 • Kişisel Verilerin Korunması Kurulu Örnek Kararları Ve İncelenmesi


Eğitim Yönetimi (12 saat) / 1-2 Şubat 2020

 • Öğrenme Sürecinin Temel İlkeleri
 • Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
 • Eğitim Teknikleri ve Özellikleri
 • Kurumların Öğrenme, Gelişim Tabanlı Eğitim Hedefleri
 • Kurumsal Yapılarda Eğitim İhtiyacı Saptama
 • Yıllık/Aylık Planlı Eğitimler ve Yıllık Planlanmayan Eğitimler
 • Kurumsal Yapılarda Eğitim Planlama Süreci
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Eğitim Tasarımı
 • Eğitim Bütçesinin Oluşturulması ve Onaylanması
 • Eğitim Takvimlerinin Oluşturulması & Katalogların Oluşturulması, Organizasyonu
 • Eğitimin Etkinliğinin Ölçülmesi
 • Değişen Öğrenme ve Gelişim Metotları, e-öğrenme uygulamaları


Performans Yönetimi, Yetenek Geliştirme (18 saat) / 8-9-15 Şubat 2020

I- Performans Yönetimi

 • Performans Nedir? 
 • Performans Yönetimi
 • Performans Yönetimi (PYS) Döngüsü
 • PYS ve İK Süreçleri İlişkisi Nedir? 
 • PYS’de Hedef Belirleme, Doğru Hedef Belirleme Nasıl Olmalıdır?
 • Performans Ölçüm Teknikleri ve Yöntemleri Nelerdir?
 • Performans Değerlendirmede Yapılan Hatalar
 • Performans Görüşmeleri Nasıl Yapılmalı? Müzakere ilkelerini uygulayabilir miyiz? Nasıl bir ortam yaratılmalı?
 • Geri Besleme mi İleri Besleme mi? Hangisini yapalım?


II- Yetenek Geliştirme

 • Yetenek Yönetiminde Bazı Kavramlar
 • Yetenek Yönetimi Neden Önemli?
 • Yetenek Yönetimi Modelleri
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Yetenek Yönetimi Süreci Nasıl Olmalı?
 • Kurumsal Kariyer Çalışmalarında Karşılaşılan Genel Engeller ve Bununla Başa Çıkma Yolları
 • Atama ve Terfi Kriterleri
 • Yetenekli Çalışanların Belirlenmesi
 • Yetkinliklerin Kullanılması
 • Performansın Etkisi
 • Yetenek Matrisi - Yeteneklerin Geliştirilmesi
 • Yetenek Yönetiminin Diğer İK Süreçleri ile İlişkisi
 • İşveren Markası ile Yetenek Yönetiminin İlişkisi
 • Yetenek Yönetiminde Ölçme ve Değerleme Nasıl Yapılmalı?


Ücret, Yan Haklar ve Ödüllendirme Sistemleri (12 saat) / 22-23 Şubat 2020

 • Ücret ve Ödül Sistemlerinin Temelleri
 • Ücret Yönetimi Sisteminin Önemi
 • Ücret ve İş Değerleme İlişkisi
 • Ücret Stratejilerinin Oluşturulması
 • Yan Haklar, Ödül Sistemleri ve Çalışanlara Etkileri
 • Ücretin Yönetim Sistemi ve Temel Unsurları
 • Ücret Yönetiminin Amaçları
 • Ücret Strateji ve Politikaları, Ücret Sistemleri, Ücret Yapısının Boyutları, Ücret Yapısı Türleri
 • İşe Dayalı Ücret Yapıları (İş Değerleme Süreci ve Yöntemleri, Örnekler)

Değerlendirme Yöntemi

 • Program sonunda yapılan sınavda 70 puan alarak başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları şartıyla "Başarı Belgesi" verilecektir.


 • Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları şartıyla "Katılım Belgesi" verilecektir.

Eğitim Ücreti

4500 TL (KDV Dahil)

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul