Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Tıp Fakültesi Kampüs Buluşmaları: Geleceğinizi Kendiniz Yönetin..!

Konuk: Prof. Dr. Metin Çakmakçı, Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi

Etkinlik Tarihi: 1 Şubat 2018 Perşembe 

Etkinlik Yeri: A 201

Etkinlik Saati: 11:50

Prof. Dr. Metin Çakmakçı özgeçmişi:

  Dr. Çakmakçı 1974 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olmuş, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1981 yılında bitirmiş ve 1986’da aynı fakülteden Genel Cerrahi Uzmanlığı’nı almıştır. Hacettepe Üniversitesi’nde iken 1989 yılında doçent olmuş ve 1996’da üniversite profesörlüğüne atanmıştır. 2004 yılında Marmara Üniversitesi’nde “Sağlık Kurumları Yöneticiliği” yüksek lisans programını bitirmiştir.

  Halen aktif olarak sürdürmekte olduğu hekimliğinin yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Erişkin Hastanesi Başhekimliği, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Döner Sermayesi İşletme Müdürlüğü gibi akademik ve idari yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Özellikle bu görevler nitelikli, doğru ve ahlaki yönetimin sorunları ve önemi konusunda ufuk açıcı olmuştur.

  2000 yılında kendi isteği ile Hacettepe’den ayrılarak İstanbul’da Acıbadem Sağlık Grubu’nun çekirdek yönetiminde tıbbi direktör olarak göreve başlamış, Acıbadem’in hızlı büyümesi ve nitelik değiştirmesine katkıda bulunmuş ve bu görevi Ekim 2007’ye kadar sürdürmüştür.

  Ekim 2007’de Anadolu Sağlık Merkezi’nde Tıbbi Hizmetler Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi ve Cerrahi Bölüm Başkanı görevlerini üstlenmiş, Haziran 2012’de Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nın kurmak istediği vakıf üniversitesi projesine Kurucu Rektör olarak liderlik yapmak üzere atanmış, ancak Vakıf üniversite kurma projesini mali ve idari nedenlerden dolayı tamamlayamamıştır.

  Cerrahi dışında ana ilgi konuları arasında iş etiği, tıp eğitimi, sağlık politikaları, sağlık yönetimi, hasta güvenliği ve sağlıkta kalite çalışmaları bulunmaktadır. 2000 yılında Türkiye’deki ilk hasta güvenliği organizasyonunu ve kurulunu kurmuş, Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği’nin (www.skid.org.tr) kurulmasına öncülük etmiş ve Mart 2007’de Türkiye’deki ilk ulusal hasta güvenliği kongresinin başkanlığını yapmıştır.

  Ayrıca, kuruluşunda rol aldığı Etik ve İtibar Derneği (www.teid.org.tr)’nin ilk yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmıştır. Halen Türkiye’nin en önemli 100’ün üzerindeki şirketini üyeleri arasında barındıran TEID bir bilgi üretim ile paylaşım platformu oluşturarak, Türkiye ve çevre ülkeler için iş etiği ve itibarı konusunda referans noktasıdır.

  Faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürüten ve kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi’nin kuruluşundan beri yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Akademi, kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarında yönetişim kalitesini artırmaya yönelik eğitim, araştırma ve iletişim faaliyetleri yürütmektedir. Akademinin çalışmaları yaşam kalitesinin gelişmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için yönetişim konusundaki küresel bilgi ve deneyimin bütünsel bir anlayışla toplumun her kesimine aktarılmasını ve yönetişim kalitesinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

  Dr. Çakmakçı Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından lisanslı Melek Yatırımcı’dır.
BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul