Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

4. Sosyoloji Kolokyumu: "21.yy.’da Kooperatifleri Yeniden Düşünmek: Türkiye’de Tarımsal Üretici & Tüketici Kooperatifleri"

Son Güncelleme:12.03.19

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümümüz tarafından dördüncüsü düzenlenen Sosyoloji Kolokyumu “"21.yy.’da Kooperatifleri Yeniden Düşünmek: Türkiye’de Tarımsal Üretici & Tüketici Kooperatifleri" 5 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşti.

Konuşmacı olarak Doç. Dr. Çağatay Edgücan Şahin yer aldığı etkinlikte Türkiye’de tarımın güncel sorunları ve bir çözüm olarak kooperatifleşme konusu ele alındı.

Doç. Dr. Çağatay Edgücan Şahin Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden 2003 yılında mezun olmuş; Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi programında 2005 yılında yüksek lisans ve 2009 yılında doktora derecelerini kazanmıştır. 2015-2016’da Tübitak Doktora Sonrası Araştırma Programı desteğiyle çalışmalarına misafir öğretim üyesi olarak City University of New York, Graduate Center’da devam etmiş olup halen Ordu Üniversitesi Ünye İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde görev yapmaktadır. Doç. Dr. Şahin’in ilgi alanlarını genel hatlarıyla işgücü piyasası çalışmaları, sosyal politikalar ve alternatif ekonomiler oluşturmaktadır.

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul