Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi” nde görev aldı.

Son Güncelleme: 06.07.2017

743x557


Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’deki sağlık hesapları sistemini geliştirmek hedefiyle “Türkiye Sağlık Hesapları Sistemi Uyumlaştırma Çalışması” başlatılmıştır. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, bu çalışma kapsamında gerçekleşecek Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi’nde (SSGDP) alt yüklenici olarak görev almıştır. Türkiye’ de sağlık hizmetleri kamu ve özel sektör tarafından sunulmakta ve farklı kaynaklardan finanse edilmektedir.  Sağlık harcamaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmakta ve ülkelerin genel bütçelerinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle ulusal hesapların önemli ve özgün bir parçası olan sağlık hesaplarının daha ayrıntılı, uluslararası olarak daha karşılaştırılabilir ve kapsamlı oluşturulması, değerlendirilmesi ve analizi önem kazanmaktadır. Türkiye’de halen kullanılan sistem OECD Sağlık Hesapları Sistemi 2000 sürümü olup, OECD tarafından 2011 yılında Sağlık Hesapları Sistemi 2011 (SHS 2011) uygulaması başlatılmıştır.

Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından, “Türkiye Sağlık Hesapları Sistemi Uyumlaştırma Çalışması” başlığı altında;

  • Türkiye’nin mevcut sağlık hesapları sistemi olan OECD 2000 versiyonunun OECD tarafından güncelleştirilmiş ve genişletilmiş olan Sağlık Hesapları Sistemi 2011 sürümüne yükseltilmesi,
  • Mevcut sağlık hesapları sisteminin (SHS 2000)  OECD tarafından tavsiye edilen SHS 2011 sistemine uyarlanması için genişletilmiş ve güncelleştirilmiş metodolojinin kurgulanması ve uluslararası karşılaştırılabilir verilerin elde edilmesi, 
  • SHS 2011 sistemine uygun, yeterli ve karşılaştırılabilir veri aktarımının sağlanabilmesi için Türkiye Sağlık Hesapları Sistemine katkı sağlayan kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması,
  • Giderek artmakta olan sağlık harcamaları karşısında finansal sürdürülebilirliğin sağlanması ve daha maliyet etkin politikaların oluşturulabilmesi için sağlık harcamaları sisteminin daha ayrıntılı değerlendirilmesinin, takibinin ve analizinin sağlanması,
  • Sisteme veri girişlerini ve analizlerini yapacak kişilerin eğitilmesi ve eğitim kılavuzlarının hazırlanması
faaliyetlerini içeren bir Danışmanlık Hizmeti satınalma süreci başlatılmıştır. Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi  (SSGDP) kapsamındaki bu süreç; Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM) tarafından yürütülmektedir. 

SAGEM ve TÜBİTAK Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜBİTAK TÜSSİDE) arasında 9 Mayıs 2017 tarihinde imzalanan sözleşme uyarınca proje 9 ay sürecektir. Acıbadem Üniversitesi ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasında 02.03.2017 tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, projede alt yüklenici olarak görev almaktadır.

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul