Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Yüksek Lisans Öğrencilerimiz Zeynep Hazal Yılmaz ve Burcu Taluğ Uluslararası Moleküler Tıp Kongresinde En İyi Poster Ödülleri’ne layık görüldü

Son Güncelleme: 21.05.19

Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler ve Translasyonel Biyotıp Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Zeynep Hazal Yılmaz, 16-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Moleküler Tıp Sempozyumu’nda (International Molecular Medicine Symposium by the Bosphorus) en iyi poster ödülüne layık görüldü. Yılmaz, "Sitotoksik ilaçlara karşı olan direnç mekanizmalarının genom çapında taranması" başlıklı yüksek lisans araştırmasını Dr. Öğr. Üyesi Emre Deniz danışmanlığında gerçekleştirdi.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Medikal Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Burcu Taluğ da, aynı kongrede en iyi üçüncü poster ödülüne layık görüldü. Taluğ, "5,10-metilentetrahidrofolat redüktaz C677T polimorfizminin mezankimal kök hücreleri üzerindeki etkilerinin CRISPR/Cas9 gen düzenleme aracıyla araştırılması" başlıklı yüksek lisans araştırmasını Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Tokcaer Keskin ve Dr. Öğr. Üyesi Emre Deniz danışmanlıklarında gerçekleştirdi. 

Öğrencilerimizi ve danışmanlarını kutlar, başarılarının devamını dileriz.
BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul