Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Evren KILINÇ
Dr. Öğr. Üyesi
Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Araştırma Alanları

Araştırma Alanı: Hemoreolojik parametrelerin kardiyovasküler hastalıklardaki rolü, hava kirlilğinde yer alan tanecikli maddelerin intrinsik kan pıhtılaşmasına ve atherosikleroz oluşumuna etkileri, Kan hücrelerinin, pıhtılaşma proteinleri ile etkileşimi ve tromboz oluşumuna etkileri Deneyim sahibi olunan teknikler; ELISA geliştirme ve sorun giderme; Calibrated Automated Thrombinoscope (Trombin oluşumu); kan pıhtılaşması testleri; immünohistokimya; immünofloresan; kandan hücre izolasyonu (özellikle monositler) ve hücre kültürü (THP-1 hücreleri, HUVECs); kan hücresi temelli mikro partiküllerin izolasyonu ve üretilmesi; 2 foton mikroskobunu kullanarak ileri görüntüleme teknikleri; deney hayvanı çalışmaları.

Doktora

Maastricht Üniversitesi, Biyofizik

Yüksek Lisans

İnönü Üniversitesi, Fizyoloji

Lisans

Kocaeli Üniversitesi, Fizik

Lise

H. Ahmet Akıncı Lisesi

Evren KILINÇ, Kocaeli Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünden mezun oldu. Ardından, İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji yüksek lisans programını Prof. Dr. Yunus Karakoç danışmanlığında tamamladı. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim dalın da doktora programına devam ederken, Prof. Dr. Hugo ten Cate’ nin laboratuvarın da, Hollanda Kalp Vakfı tarafından desteklenen bir doktora projesin de çalışma hakkı kazandı. Maastricht Üniversitesi, Kardiyovasküler Araştırma Enstitüsü Maastricht (CARIM) de Prof Dr Hugo ten Cate ve Dr Henri Spronk danışmanlığında, doktora öğrencisi olarak çalışmaya başladı ve doktora derecesini aldı. Eylül 2012 tarihinden beri Acıbadem Üniversitesi Biyofizik Anabilim dalın da Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadı

CV için tıklayın.

Evren.Kilinc[at]acibadem.edu.tr

0216 500 44 44

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul