Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Pınar Elpen Karyemez
Öğr. Gör.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Araştırma Alanları

Konvansiyonel Radyoloji, Radyasyon ve MRI Fiziği

Doktora

-

Yüksek Lisans

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMEL RADYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2005

Lisans

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ 2002

Lise

BURSA ÇELEBİ MEHMET LİSESİ 1997

Öğr. Gör. Pınar Elpen Karyemez 2002 yılında Sakarya Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünü bitirdi. 2000 Yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Pedagojik Formasyon Eğitimini tamamladı. 2002 Yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temel Radyoloji Yüksek Lisansına başladı. (2002 – 2005) Tezini Radyodiyagnostik Cihazlarda Voltaja Bağlı Arızalarla ilgili yaptı. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde göreve başladı. 2009 yılına kadar Ultrason Koordinatörlüğü, Radyoloji Anabilim Dalı Koordinatörlüğü, Radyoterapi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme birimlerinde çalıştı. Öğr. Gör. Pınar Elpen Karyemez 2009 yılı Temmuz ayından itibaren Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programında çalışmaktadır. Halen Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program danışmanlığını yürütmektedir.

CV için tıklayın.

Pinar.ElpenKaryemez[at]acibadem.edu.tr

216 500 44 44

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul