Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Sinem ÖKTEM
Dr. Öğr. Üyesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Araştırma Alanları

Moleküler Biyoloji Genetik ve Biyoteknoloji Mikrobiyoloji Moleküler Mikrobiyoloji Moleküler İmmunoloji

Doktora

İstanbul Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans

Yeditepe Üniversitesi

Lisans

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Lise

Nevzat Ayaz Süper Lisesi

Yardımcı Doçent Doktor Sinem Öktem Okullu Nevzat Ayaz Süper Lisesinden mezun olduktan sonra lisans eğitimini ingilizce eğitim veren Abant izzet Baysal Üniversitesi biyoloji bölümünü ikincilik ile mezun olarak tamamlamıştır. Lisans eğitiminden sonra Yeditepe Üniversitesi Biyoteknoloji bölümüne burslu yükseklisans öğrencisi olarak kabul edilmiştir. Yükseklisans tezinde üzerinde çalıştığı izlenebilir elektroforez cihazı patentli bir ürüne dönüşmüş ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfından ödül almıştır. Yükseklisans tezi sırasında tıp fakültesi ve eczacılık fakültesi ile ortak çalışmalar yapmış ve bu alanlarda yayınlar gerçekleştirmiştir. Doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik ve Biyoteknoloji bölümünden almıştır. Doktora tezi kapsamında H.pylori nin immünolojisi ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Ayrıca H.pylori ye karşı gelişen ilaç direncinin tespiti için yeni yöntemler geliştirmek üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Belirgin çalışma alanları biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik, mikrobiyoloji, moleküler mikrobiyoloji ve immünoloji dir. 2009 yılından bu yana Acıbadem Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

CV için tıklayın.

Sinem.Oktem[at]acibadem.edu.tr

0216 500 44 12

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul