Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Yeşim YASİN
Dr. Öğr. Üyesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

Araştırma Alanları

Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, küreselleşme ve sağlık, sosyal tıp, sağlık hizmetlerinde kırılgan gruplar, cinsiyet temelli tıp, sağlıkta eşitsizlikler, üreme sağlığı.

Doktora

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı; Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF

Lise

Kadıköy Kız Lisesi

2007'de Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesei Sağlık Bilimleri Enstitüsü (İstanbul Tıp Fakültesi) Halk Sağlığında yüksek lisans ve 2013'de ise aynı alanda doktorasını tamamlamıştır. Başta tüberküloz ve silikozis olmak üzere sosyal ve mesleki hastalıklar ve savunmasız gruplarla ilgili çeşitli projeler yürütmektedir. Türk Tabipleri Birliği-Halk Sağlığı Kolu, Türk Toraks Derneği (TTD), İnsan Sağlığı ve Eğitimi Vakfı (İNSEV), Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ve Halkların Sağlık Hareketi(PHM)-Türkiye Çevresi üyesidir.

CV için tıklayın.

YESIM.YASIN[at]acibadem.edu.tr

02165004086

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul