Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

                                                      ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ

SPORCU BESLENMESİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre 2019-2020 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılında Sporcu Beslenmesi Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır.

 

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları Sporcu Beslenmesi Tezsiz Yüksek LisansYurt İçi: 10

En az Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olanlar, transkriptini sunarak veya kayıt dönemine dek mezun olabileceğini belgelemek.

Lisans derecesini yurt dışından almış öğrenciler için Yüksek Öğretim Kurulu tarafından verilmiş Denklik Belgesi almış öğrenciler kabul edilecektir.

Programın niteliği

Örgün Eğitim

Ücret

​​ 24.000 TL(KDVdahil program ücretidir).

 

Dil Yeterliliği

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından; 

TOEFL-IBT: En az 60 puan 

YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 50 puan

Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 50 puan almış olmaları istenecektir.

 

Bilimsel Yeterlilik

 

· Tezsiz yüksek lisans programı için ALES şartı aranmamaktadır.

 

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

 

•  Başvuru formu,

•  Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,

•  Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.)  (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

•  Neden Yüksek Lisans yapmak istediğini belirten niyet mektubu

•  Özgeçmiş,

•  Referans Mektubu, (iki adet)(kapalı zarf içinde) (Mülakat Sınavında Referans Mektuplarının teslim edilmemesi durumunda kayıt alınmayacaktır.)

•  1 adet fotoğraf,

•  Nüfus cüzdanı fotokopisi

•  Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar online kayıt sırasında belirtmelidir).

•  Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,

•  Mülakat sonuçları  Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

 

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul