Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Biyofizik Anabilim Dalı

Biyofizik, fizik ve kimya ilkelerini, matematiksel analiz ve bilgisayar modelleme yöntemlerini kullanarak biyolojik sistemlerin nasıl çalıştığını araştıran, çok disiplinli bir bilim dalıdır. Biyofizik, biyolojik yapıları, yaşamsal süreç ve işlevleri moleküler düzeyde fiziğin ilke ve yasaları ışığında inceler ve fizik dilinde yorumlar. Anabilim dalımızda görev yapan öğretim üyeleri Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen -Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokulu’nda fizik ve biyofizik derslerini vermektedir. Anabilim dalında, hücre kültürü, hücresel görüntüleme, TIRF, floresan ve konfokal mikroskopi, floresan ve kütle spektroskopisi, akış sitometrisi, protein, DNA ve RNA izolasyonu, qRT-PCR, Western blot gibi moleküler biyofizik yöntemler kullanılarak çeşitli araştırmalar yürütülmektedir. Anabilim Dalı’nın başlıca çalışma alanları:Protein sentezinin düzenlenme mekanizmaları, G protein kenetli reseptörler ve G Proteinlerine ilişkin yapı ve işlev çalışmaları ve nörodejeneratif hastalıklarla ilişkili sinyal ileti yolakları. Dendiritik hücre biyolojisi, hücre farklılaşması, hücre ölümü, maya modelinde otofaji ve mitofaji (mitokondride otofaji), nörodejenerasyon ve nöro-immün bağlantılar. Hemoreolojinin mekanizması, intrinsik pıhtılaşma faktörleri, tromboz, aterosikleroz ve hava kirliliğinin kardiyovasküler etkileri. Aktin filamentleri ile hücresel bağlanma partnerlerinin arasındaki etkileşimlerin incelenmesi.

Biyofizik Anabilim Dalı
BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul