Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Çift Anadal-Yandal Programları

Çift Anadal Programı

Program, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin başarı şartlarını ve diğer koşulları sağlamak koşuluyla, ikinci bir lisans programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlar.

ÇİFT ANADAL PROGRAM LİSTESİ 


FAKÜLTE ADI

BÖLÜM ADI

ÇİFT ANADAL YAPILACAK PROGRAMLAR

 

 

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

 

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Psikoloji

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

Sosyoloji (İngilizce)

 

Sağlık Yönetimi

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Psikoloji

 

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

 

Sosyoloji (İngilizce)

 

 

Sağlık Yönetimi

 

 

Hemşirelik

Psikoloji

 

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

 

Sosyoloji (İngilizce)

 

 

Sağlık Yönetimi

 

Beslenme ve Diyetetik

Psikoloji

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

Sosyoloji (İngilizce)

 

Sağlık Yönetimi

 

Sağlık Yönetimi

Psikoloji

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

Sosyoloji (İngilizce)

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

Sosyoloji (İngilizce)

 

Sağlık Yönetimi

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Psikoloji

 

Sosyoloji (İngilizce )

 

 

Sağlık Yönetimi

 

Sosyoloji

Psikoloji

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

Sağlık Yönetimi

 

Mühendislik Fakültesi

Tıp Mühendisliği

Sağlık Yönetimi

 

 

Psikoloji

 

 

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

 

 

Sosyoloji (İngilizce)

 


Başvuru Tarihleri

Çift Anadal Programı başvuru tarihleri akademik takvimde yer almakta olup, ilgili dönemde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından duyuru alanından tarihler ve kontenjanlar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Başvuru Koşulları

Öğrenciler, Çift Anadal öğrenimi için, lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyıl başında olmak üzere akademik takvimde öngörülen süreler içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne  başvurabilirler.

Çift Anadal öğrenimine başvuran öğrencinin;

  1. Başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması,
  2. Genel not ortalamasının en az 2.80 olması ve esas anadal programında kendi yarıyılındaki öğrencilerin genel not ortalamasına göre yapılan başarı sıralaması itibarıyla ilk %20’ye girmiş olması,
  3. Başvurduğu ikinci anadal programının varsa İngilizce yeterlik koşulunu sağlaması, gerekir.


Konuyla ilgili Yönerge ve Yönetmelikler

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Yönergesi için tıklayınız. 

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız. tıklayınız. 


YANDAL PROGRAMI 

Yandal Programı

Program, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, başarı şartlarını ve diğer koşulları sağlamak koşuluyla, aynı üniversite içinde ikinci bir lisans programı kapsamında belirli bir konuda bilgilenmek amacıyla sınırlı sayıda ders almak suretiyle diploma yerine geçmeyen yandal sertifikası almasını sağlar.

YANDAL PROGRAM LİSTESİ 

FAKÜLTE ADI

BÖLÜM ADI

YANDAL YAPILACAK PROGRAMLAR

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Psikoloji

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Sosyoloji (İngilizce)

Sağlık Yönetimi

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Psikoloji

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Sosyoloji (İngilizce)

Sağlık Yönetimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Psikoloji

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

Sosyoloji (İngilizce)

 

Sağlık Yönetimi

 

Hemşirelik

Psikoloji

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

Sosyoloji (İngilizce)

 

Sağlık Yönetimi

Beslenme ve Diyetetik

Psikoloji

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Sosyoloji (İngilizce)

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Psikoloji

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Sosyoloji (İngilizce)

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Sosyoloji (İngilizce)

Sağlık Yönetimi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Psikoloji

Sosyoloji (İngilizce )

 

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Psikoloji

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Sağlık Yönetimi

Mühendislik Fakültesi

Tıp Mühendisliği

Sağlık Yönetimi

 

 

Psikoloji

 

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

 

Sosyoloji (İngilizce)


Başvuru Tarihleri

Üniversite yandal başvuru tarihleri akademik takvimde yer almakta olup, ilgili dönemde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından duyuru alanından tarihler ve kontenjanlar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Başvuru Koşulları Öğrenci, Yandal Programı’na, anadal programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.

Öğrencinin Yandal Programı’na başvurabilmesi için;

  1. Başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması ve başvurduğu yarıyıla kadar anadal programına ilişkin aldığı tüm dersleri en az geçer not ile tamamlamış olması gerekir.
  2. Kurumlar arası yatay geçiş veya dikey geçiş ile ACU’nun lisans diploma programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin yandal programlarına başvurabilmesi için, kayıt yaptırdıkları programda en az bir yarıyıl öğrenim görmeleri zorunludur.
  3. Öğrenim dili Türkçe olan lisans diploma programına kayıtlı öğrencilerin herhangi bir yandal programına başvurabilmeleri için öğrenim dili tamamıyla veya kısmen İngilizce olan lisans diploma programlarına yeni öğrenci kabulünde geçerli olan İngilizce yeterlik koşulunu sağlamaları şarttır.
  4. Anadili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim dili Türkçe olan veya Türkçe ve İngilizce dilinde karma olarak öğretim yapılan lisans diploma programları kapsamında açılan yandal programlarına başvurabilmeleri için, bu lisans diploma programlarına yeni öğrenci kabulünde geçerli olan Türkçe yeterlik koşulunu sağlamaları şarttır.


Konuyla ilgili Yönerge ve Yönetmelikler

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Yönergesi için tıklayınız. 

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız. tıklayınız. 


BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul