Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 2019-11 Biyomedikal Cihaz Mal Alımı İhalesi

21.11.2019

 

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI

 

Adı: 2019-11 Biyomedikal Cihaz Mal Alımı İhalesi

Usulü, niteliği ve miktarı: Açık İhale, 14 kalem biyomedikal cihaz alımı

Yapılacağı yer: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Kayışdağı Cad. No:32 C Blok Zemin Kat CZ01 Nolu Derslik 34752 Ataşehir/İstanbul

Tarihi ve saati: 04/12/2019, Çarşamba Günü, Saat 11:00

İhale doküman bedeli: 100 TL dir. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nin T.Garanti Bankası A.Ş. Kozyatağı Kurumsal şubesi TR85 0006 2000 3830 0006 2945 16 nolu hesabına yatırılabilir.
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Satınalma Müdürlüğünde görülebilir ve satış bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu karşılığı alınabilir. Ayrıca www.acibadem.edu.tr adresinde görülebilir.

İsteklilerden talep edilen belgeler:

1.  Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi  ve varsa faks numarası

2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4. Ticaret sicil gazetesi

5. Mali yeterlilik belgeleri: Onaylı bilanço, gelir tablosu ya da bir önceki yılın kurumlar vergisi beyannamesi

6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

7. İhale dosyasının satın alındığına dair belge

8. Geçici teminat: Teklif edilen bedelin en az %3'ü kadar geçici teminat

9. İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısının okunup kabul edildiklerine dair kaşeli, imzalı nüshaları

İhale dosyası teslim yeri: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü,
Kayışdağı Caddesi No:32, A Blok Kat:2 PK:34752 Ataşehir /İstanbul

İhale dosyası son teslim tarihi ve saati: 04/12/2019, Çarşamba Günü, Saat 10:00

 

                                       1) İdari Şartname

                                     2) Teknik Şartname

                                     3) Sözleşme Tasarısı

                                     4) Birim Fiyat Teklif Mektubu                                                               

                                     5) Birim Fiyat Teklif Cetveli

                                     6) Geçici Teminat Mektubu Formu

                                     7) Kesin Teminat Mektubu Formu

                                     8) Zarf Açma ve belge Kontrol Tutanağı

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul