Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Biyoinformatik Tezli Yüksek Lisans Programı 2017- 2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Başvuru Koşulları

23.8.2017

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre 2017-2018 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılında aşağıdaki Lisansüstü Programına öğrenci alınacaktır.

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​Biyoistatistik ve Biyoinformatik Tezli Yüksek Lisans Programı2

En az Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Biyokimya Bölümü, Biyoloji Bölümü, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoinformatik, Genetik ve Biyomühendislik, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Mühendislik ve Doğa Bilim. Programları, Hesaplamalı Bilim ve Mühendisliği, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fizik Bölümü, Gıda Mühendisliği, Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Tıbbi Biyoloji Bölümü, Tıp, Tıp Mühendisliği, Veterinerlik fakülte ve bölümlerinden mezun olanlar, transkriptini sunarak veya kayıt dönemine dek mezun olabileceğini belgeleyerek başvurabilirler.

Programın niteliği

​Ders saatleri, başvuru sahiplerinin ortak gereksinmelerine göre esnek olarak ayarlanabilecektir.

Ücret

​​ 30.000 TL (Yıllık) (Bu dönem bu programa kabul edilecek öğrencilere %100 eğitim ve öğretim bursu verilecektir)

 

Dil Yeterliliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından; 

TOEFL-IBT: En az 60 puan

YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 50 puan

Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 50 puan almış olmaları istenecektir.

 

Bilimsel Yeterlilik

Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri sayısal puanın en az 55 olması gerekmektedir. 

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

·         Başvuru formu,

·         Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yükseklisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,

·         Lisans/Yükseklisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

·         Neden Yüksek Lisans / Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu

  • Özgeçmiş,
  • Referans Mektubu, (iki adet)(kapalı zarf içinde)
  • 1 adet fotoğraf,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi
  • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar ön kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Ofisine kayıt yaptırmalıdır).
  • Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,

·         Yukarıda belirtilen belgelerin Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında (23 Ağustos 2017- 6 Eylül 2017) Acıbadem Üniversitesi Öğrenci İşleri Ofisine ibraz edilmesi gerekmektedir.

  • Şahsen başvurular Ataşehir Yerleşkesi Kerem Aydınlar Kampüsünde kabul edilmektedir.
  • Eksik evrakla başvuru kabul edilmeyecek, Adaylar Posta yoluyla da başvuru yapabileceklerdir. (Posta ile başvuran adaylar Üniversitemiz adresine Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanlığı'na gönderebilirler. İadeli Taahhütlü yapınız. Evrakın teslim alındığından emin olunuz.)
  • Mülakat sonuçları 12 Eylül 2017 tarihinde Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Önemli Tarihler;

 

Başvuru Tarihleri

Lisansüstü Başvuru Tarihleri

23  Ağustos  - 06 Eylül  2017

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

7 Eylül 2017

Başvuran adayların mülakat ve değerlendirmelerinin yapılması

         7-8 Eylül 2017

Mülakat sonuçlarının Enstitüye teslim edilmesi için son gün

11 Eylül 2017

Mülakat sonuçlarının web’de ilanı

12 Eylül 2017

Öğrenim ücretlerinin yatırılması ve kesin kayıt

12-15  Eylül 2017

Kayıt yaptırmayanların yerine yedek Yedek Adayların ilanı ve Kesin Kayıtları ve Ücret Yatırmaları

18 Eylül 2017

Güz yarıyılı başlangıcı

18 Eylül 2017

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul