Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

 

  ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ

MOLEKÜLER VE TRANSLASYONEL BİYOTIP TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ 2. BAŞVURU KOŞULLARI

 

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne “Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne göre 2019-2020 Eğitim – Öğretim yılı Güz Yarıyılında Moleküler ve Translasyonel Biyotıp Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır.

 

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları ​

Moleküler ve Translasyonel Biyotıp Tezli Yüksek Lisans Programı

Yurt İçi: 10

Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programının Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve

Genetik, Biyomühendislik, Tıp Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Fizik, Kimya, Tıp, Eczacılık

ve Veteriner Hekimlik Fakülte ve bölümlerinden mezun olmak, transkriptini sunmak veya kayıt dönemine kadar mezun olabileceğini belgelemek.

Programın niteliği

​Dersler gündüz saatlerinde olacaktır.

Program Ücreti

30.000 TRL

 

Tezli Yüksek Lisans Programları için Sınav Yeterlilikleri;

 (ALES) sayısal puan türünde 65 puan almak 

 

Dil Yeterliliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından YDS / ÜDS / KPDS/YÖKDİL: en az 65 puan, TOEFL-IBT: en az 78 puan almış olmak.

 

Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 70 puan almış olmaları istenecektir.

 

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

 

·        Başvuru formu

·         Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,

·         Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

·         Neden Yüksek Lisans yapmak istediğini belirten niyet mektubu

·         Özgeçmiş,

·         Referans Mektubu, (iki adet)(kapalı zarf içinde) (Mülakat Sınavında Referans Mektuplarının teslim edilmemesi durumunda kayıt alınmayacaktır.)

·         1 adet fotoğraf,

·         Nüfus cüzdanı fotokopisi

·         ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi

·         •YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.) başarı belgesi almış olmak. (Yabancı uyruklu öğrenciler orta öğrenim, lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz).

·         Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar online kayıt sırasında belirtmelidir.).

·         Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,

·         Mülakat sonuçları Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Eksik evrakla başvuru kabul edilmeyecektir.

 

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul