Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Tıp Mühendisliği


Acıbadem Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tıp Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı; biyomedikal elektronik, biyomekanik, biyomühendislik, biyoinformatik, biyofotonik, fizyoloji, sinirbilim ve sistem biyolojisi konularının yanı sıra klinik mühendisliğin alt dalları olan sağlıkta kalite yönetimi, sağlık teknolojileri yönetimi, tıbbi cihaz standartları, tasarımı, tıbbi cihaz teknolojilerinde inovasyon alanlarını da kapsayan çok disiplinli (aynı zamanda disiplinlerarası) bir yüksek lisans programıdır.

Teorik ve laboratuvar çalışmalarının yanı sıra klinik çalışmaların da hastanelerle işbirliği içinde yürütüleceği bu program öğrencilere ilgileri doğrultusunda tez yapma olanağı sağlamaktadır. Tıp Mühendisliği Programı’nı biyomedikal mühendislik programlarından ayıran en temel öğe, tıbba yakınlığı, tıbbi teknolojilerin verimli ve doğru kullanımını, üretiminde uyulması gerek regülasyonları da öğreten bir dal olmasıdır. Tıbba yakın ve hekimle yakın çalışma sayesinde klinik ihtiyaçları birinci elden görecekleri bir eğitim tıp mühendisliğinin en önemli bileşenidir. Bu bakımdan müfredattaki her ders mutlaka bir klinik proje içerecek şekilde tasarlanacaktır.

Tıp Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı, “Biyofotonik,” “Biyomühendislik,” “Biyomedikal İşaret ve Görüntü İşleme,” “Biyomekanik,” “Sistem Biyolojisi ve biyoinformatik,” ve “Nörobilim,” çalışmaları içerecek şekilde yapılandırılmıştır. Kapsamı gereği Tıp Mühendisliği programları geniş bir yelpazeden ders seçimi sunduğundan Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında yer alan Medikal Biyoteknoloji, Sağlık Fiziği, Biyokimya ve Moleküler Biyoloji, Fizyoloji lisansüstü programlarından ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sunulan Psikoloji programlarından seçmeli derslerle desteklenmektedir.

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul