Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Tıp Eğitimi ve Ayrımcılık Projesi

Son Güncelleme: 14.11.17

  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde, Acıbadem ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen “Tıp Eğitimi ve Ayrımcılık Projesi”nin araştırma kısmı tamamlandı. Proje kapsamında 27 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşen galada proje belgeselinin ilk gösterimi de gerçekleşti.

  Tıp Fakültesi öğrencilerinin kırılgan gruplara bakış ve yaklaşımlarını, bunların altındaki temel nedenleri saptamak hedefiyle başlayan proje; nitel ve nicel araştırma, belgesel çekimi olmak üzere üç ayrı basamaktan oluşuyor.

  Proje bir eylem araştırması olarak tasarlanmıştır. Eylem araştırması, araştırma sonuçlarının konuyla ilgili uygun bir müdahale çalışmasına zemin olmasını öngörerek yürütülür. Tıp Eğitimi ve Ayrımcılık Projesi’nde bu şekilde hareket edilmiştir. Araştırmaya katılan tıp fakülteleri öğrencileri birlikte çalışmış ve üniversiteler ile kırılgan gruplar üzerine çalışan öğrenciler arasında iletişim sağlanmıştır. Üniversite öğrencilerinin farklı demografik özelliklerine rağmen ayrımcılık davranışının belirli ekonomik ve sosyal sınıflara bağlı olmadığı ve toplumun her kesiminden insanın hem ayrımcılığa maruz kaldığı hem de ayrımcılık yaptığı görülmüştür. Projenin video kısmında, sağlık hizmeti alırken bizzat ayrımcılığa uğramış bireylerle görüşülmüştür. Ayrımcılığa uğrayan konuşmacılar kendi deneyimlerini, hislerini ve tıp öğrencilerinden beklentilerini paylaşmışlardır. 

  Projenin sonunda ulaşılmak istenilen, tıp öğrencilerinin ayrımcılığa yaklaşımını kavramak, çıkan sonuçlar doğrultusunda hareket ederek tıp müfredatında ayrımcılıkla mücadele etmek için değişiklikler yapmak, sağlık hizmetleri açsından kırılgan gruplarda bulunan insanların güvenle danışabilecekleri, hiçbir kalıp ya da önyargıyla düşünmeyen, hastasına insan-merkezli yaklaşacak doktorların yetişmesine katkıda bulunmaktır. 

  27 Ekim 2017 günü gerçekleştirilen galada belgeselin ilk gösterimi yapıldı ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Proje Yöneticisi Prof. Dr. Selma Karabey tarafından Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yeşim Yasin'e ve projeye dahil olan Acıbadem Üniversitesi öğrencilerine, projeye olan katkılarından dolayı teşekkür belgeleri takdim edildi.

Projeyle ilgili daha detaylı bilgi almak ve projenin bundan sonraki aşamalarına katılmak için;

ezgi.ozyalcin@live.acibadem.edu.tr 

yesim.yasin@acibadem.edu.tr

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul