Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

İngilizce Hazırlık Programı

Yabancı Diller Bölümü’nün amacı; üniversiteden mezun olunduğunda mesleki kitapları, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uluslararası düzeyde izleyip kullanabilecek ve sosyokültürel alanda da gerekli dil iletişimini etkin olarak kurabilecek bireyler yetiştirmektir.

İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenciler bölümlerinin hedefleri doğrultusunda akademik yaşamlarında ve kariyerlerinde İngilizce’yi etkin olarak kullanabilecek düzeye getirilmektir. Program öğrencilere, İngilizce dinleme, okuma, yazma, konuşma ve eleştirel düşünme becerilerini günümüz iletişim teknolojilerinden de yararlanarak kazandırmayı hedeflemektedir.

İşleyiş

Öğrenim dili İngilizce olan lisans programlarında (Tıp, Mühendislik, Eczacılık Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik, Sosyoloji Bölümleri) eğitim alacak öğrenciler yeni akademik yıl başlamadan önce Acıbadem Üniversitesi Yeterlik Sınavı’nı alırlar. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler ya da eşdeğerliliği Üniversite Senatosu’nca kabul edilen ulusal ve uluslararası dil sınavlarından birinden son üç yıl içerisinde geçerli not alan öğrenciler kendi bölümlerindeki lisans derslerine başlama hakkını kazanırlar.

İngilizce düzeyi yeterli olmayan öğrenciler Düzey Saptama Sınav sonuçlarına göre gruplandırılmış sınıflara yerleştirilirler ve bir akademik yıl süreli yoğun İngilizce Hazırlık eğitimi alırlar. Bu programı başarıyla tamamlayan lisans öğrencileri, bölümlerine devam ederler.

İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri için hazırlanan programlar, ders ağırlıkları ve saat dağılımları, düzeylere göre farklılık gösterir. Değişik düzeylerde farklı amaçlar için kullanılacak ders kitapları, yardımcı kitapçıklar ve destek materyal seçimlerinde, Yabancı Dil Öğretiminde Avrupa Ortak Dil Ölçütlerine göre hazırlanmış kitaplar baz alınır. Hazırlık Programı süresince öğrencilerin doğal ve akıcı İngilizce kullanımına ulaşmaları için sunum ve ödev hazırlama, değişik düzeylerde okuma, değerlendirme, tartışma ve grup çalışmaları gibi etkinlikler yürütülür.


Sınav Ölçme ve Değerlendirme

YENİ KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN YABANCI DİL ‘YETERLİK’ VE ‘DÜZEY BELİRLEME’ SINAVLARI

Öğrenim dili İngilizce olan lisans öğrencileri, akademik yılın başında yabancı dil ‘Yeterlik’ ve ‘Düzey Belirleme’ sınavlarına girerler. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, hazırlık programından muaf tutularak lisans sınıflarına devam etmeye hak kazanırlar. Başarılı olamayan öğrenciler ise düzey belirleme sınavına girerler ve bu sınav sonucunda aldıkları puanlar itibariyle düzeylerine göre gruplara ayrılırlar.

‘Yeterlik’ sınavından başarılı kabul edilmek için yabancı dille eğitim yapan bölüm öğrencilerinin en az 70 (yetmiş) alınması gerekmektedir.


SINAVLAR VE BAŞARI NOTU

Öğrencilerin başarı durumları, akademik yıl süresince ve akademik yıl bitiminde, sınav ölçme ve değerlendirme komisyonu tarafından hazırlanan ve uygulanan sınavların ve sınıf içi etkinliklerin başarı notuna katkı oranları hesaplanarak belirlenir. Sınıf aktiviteleri, Portfolyo değerlendirmeleri de dahil olmak üzere sınavların katkı oranları Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile belirlenerek, her eğitim-öğretim yarıyılının ilk ayı içinde sınav tarihleri ile birlikte ilan edilir.

Bir öğrencinin Hazırlık Başarı Notu/Genel Not Ortalaması, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile final sınavının %60’ı alınarak bulunur. Başarılı sayılabilmek için öğrencilerin final sınavından en az 50 alması ve genel not ortalamasının toplam 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.

Dönem İçi Sınavları

Kısa Süreli Sınavlar: Dilbilgisi, okuduğunu anlama, yazma, konuşma, dinleme ve not alma gibi her bir ders için ayrı yapılan yazılı veya sözlü sınavlardır. Toplam sınav sayısı ve sorulan soru tipleri ‘Acıbadem Üniversitesi Düzey Belirleme’ sınav sonuçlarına göre oluşturulan gruplara ve derslerde amaçlanan becerilere göre değişiklik gösterir. Sınavların olduğu günlerde derslere devam edilir.

Başarı Sınavları: Ders programındaki tüm dersleri içerir. Her dönemde bir kez gerçekleştirilir. Öğrencilerin sınav tarihine kadar işlenmiş olan tüm konulardaki başarısını ölçer. Bu sınavda öğrencilerin yabancı dildeki üretken dil becerileri ölçülür. Farklı düzeylerdeki öğrenci grupları bu sınavları aynı saatlerde alırlar ve bu sınavların yapıldığı tarihlerde ders yapılmaz.

Sınıf içi Performans: Bu not; öğrencinin sınıf içi etkinliklere katılımı, ödev notları, derse hazırlıklı gelmesi ve sınıf içi tutum ve davranışları göz önüne alınarak verilir.

Sunum: Birinci dönemde konuşma becerilerinin değerlendirilmesi için dil düzeylerine göre ikili veya grup çalışmaları yapılır. İkinci dönemde ise, öğrencilerin herhangi bir konuda yaptıkları araştırma, analiz etme ve sunum yapma becerileri değerlendirilir.

Dönem Ödevi Sınavı: Güz dönemi sonunda öğrencilere tatil süresince araştırma yapmaları için verilen uzun makaleler ile ilgili Bahar dönemi başında yapılan sınavdır.

Haftalık Testler: Bahar dönemi süresince her hafta verilen çoktan seçmeli sınavlardır. Bu sınavların amacı öğrencileri Akademik Yıl sonunda verilen Final sınavına hazırlamaktır.

Dönem Arası Sınavı

Öğrencilerin düzeylerini belirleyen çoktan seçmeli sınavlardır. Birinci Dönem bitiminde verilir. Dönem süresince başarısız olan öğrenciye tekrar olanağı sağlar. Sınavların yapıldığı tarihlerde ders yapılmaz.

Yılsonu Final Sınavı

Eğitim-öğretim yılı bitiminde verilen, öğrencinin yeterli hazırlık eğitimi alıp almadığını ölçen, yeterlik sınavı ağırlığında bir sınavdır. Öğrencilerin 100 puan üstünden en az 50 almaları gerekmektedir. Devamsızlıktan kalan öğrenciler bu sınava giremezler ve mazeret sınavı yapılmaz.

SINAV YÜZDELERİ VE BAŞARI NOTU HESAPLAMASI

Başarı notunu, sınava dayalı değerlendirme oluşturur. Başarı puanı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi, ara sınavlar, dönem sınavı ve başarı sınavları ortalamasının %40’ı ile yıl sonu sınavının %60’ı alınarak bulunur. Hazırlık Programı’nı başarıyla tamamlamak için öğrencilerin yılsonu sınavından en az 50 alması ve hazırlık başarı notunun toplam 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.


SINAVLAR VE YÜZDELERİ

I. GÜZ DÖNEMİ

AYLAR

ARA SINAVLAR

BAŞARI SINAVI

DÖNEM-ARASI SINAVI

SINIF İÇİ PERFORMANS & SUNUM 

SINAV ORTALAMASI 

Ekim

2 Dil Yapısı

2 Okuma

2 Yazma

2 Dinleme

2 Konuşma

3 Okuma kitabı

1 Dönem ödevi

Açık uçlu

sorular

Çoktan seçmeli sorular + Kompozisyon

Etkinlik Merkezli çalışmalar

%40

Kasım

Aralık

Ocak

TOPLAM

14

1

1

 

 

 

DÖNEM ARASI

 

II. BAHAR DÖNEMİ

AYLAR

ARA SINAVLAR

BAŞARI SINAVI

FİNAL SINAVINA HAZIRLIK HAFTALIK TESTLER, SINIF İÇİ PERFORMANS

& SUNUM

SINAV ORTALAMASI 

FİNAL SINAVI

Şubat

2 Dil Yapısı

2 Okuma

2 Yazma

2 Dinleme

2 Konuşma

2 Mesleki İngilizce

3 Okuma kitabı

Açık uçlu

sorular

Çoktan seçmeli test soruları & Etkinlik Merkezli çalışmalar

%40

 

%60

Çoktan seçmeli sorular + Dinleme + Kompozisyon + Sözlü

Mart

Nisan

Mayıs

TOPLAM

15

1

 

 

 
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren 7 gün içinde Yabancı Diller Hazırlık Koordinatörlüğü’ne dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

İtiraz üzerine sınav kağıdı Sınav Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından, konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren en geç 7 gün içinde incelenir ve sonuç yazılı olarak Yabancı Diller Hazırlık Koordinatörlüğü’ne bildirilir. Not değişikliği ancak Üniversite Yönetim Kurulu’nun bilgisi dahilinde yapılabilir.

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul