Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı erişkin ve çocuk yaş grubunda tüm kalp hastalıklarına (transplantasyon hariç) dünya standartlarına paralel bir başarı ile cerrahi tedavi imkanları sunmak üzere organize olmuş bir anabilim dalıdır. Anabilim dalı kalp ve damar cerrahisi ve çocuk kalp sağlığı konusunda ülkemiz ve yakın coğrafya için en önde gelen referans merkezlerinden biri konumundadır. Pediatrik kardiyoloji, erişkin kardiyoloji, kardiyak anestezi, çocuk ve erişkin kardiyak yoğun bakım, pediatri- yenidoğan, kardiyak radyoloji üniteleri ile entegre bir çalışma yürütülmektedir. Başlıca ve özellikli ilgi alanları aşağıda sıralanmıştır. Erişkin Kalp Cerrahisi: Koroner cerrahisi, kalp kapak cerrahisi Büyük damar ve aort cerrahisi Endovasküler prosedürler ( TAVI, endovasküler stenting, endovasküler safen ven harvesting) Minimal invaziv ve Robotik Cerrahi Ventrikül destek sistemleri >Çocuk ve Konjenital  Kalp Cerrahisi: Yenidoğan  kalp cerrahisi  ( TGA Cerrahisi, Hipoplastik sol kalp ameliyatları) Kompleks  konjenital kalp cerrahisi ( Fontan, Ross, Ekstrakardiyak konduit, Arkus aorta rekonstrüksiyonları vs) Mini torokotomi ve minimal invaziv çocuk kalp ameliyatları Çocuk kalp kapak ameliyatları Reoperasyonlar ECMO ve sol ventrikül destek sistemleri

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul