Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Mezuniyet Öncesi

Tıp Eğitim Programının Temel Özellikleri

Akademik Takvim

Eğitim Kurulları


EĞİTİM PROGRAMI

1. YIL : TEMEL BİLİMLERE GİRİŞ : HÜCRE

2. YIL : İNSAN VÜCUDU: YAPILAR, İŞLEVLER ve PATOLOJİLER

3. YIL : İNSAN VÜCUDU: YAPILAR, İŞLEVLER ve PATOLOJİLER

4. YIL : KLİNİK BİLİMLER, TEŞHİS ve TEDAVİ / STAJLAR

5. YIL : KLİNİK BİLİMLER, TEŞHİS ve TEDAVİ / STAJLAR

6. YIL : İNTÖRNLÜK DÖNEMİ Ders Kurulları  1.YIL
Temel Bilimlere Giriş : Hücre
Tıbbın Hücresel Temelleri
Hücresel Taşıma ve Metabolizma
Hücreden Dokuya/Dokudan Organa
Vücut Fonksiyonları ve İnsan Davranışı
Klinik ve Mesleki Beceriler I-II
Temel İletişim Becerileri
Tıbbi Etik
Toplum ve Sağlık
Sağlıkta Araştırma
Tıbbi Bilişim
Bilişim Teknolojileri
Biyoinformatikte Temel Kavramlar
 Diğer Dersler
Tibbi İngilizce
Atatürk İlke, İnkılapları ve Devrim Tarihi
Türk Dili ve Edebiyatı
Seçmeli Dersler
Konferanslar


 Ders Kurulları  2.YIL
İnsan Vücudu: Yapılar, İşlevler ve Patolojiler
Hücre ve DokuHasarı: Homeostaz
Hücre ve Doku Hasarı: Enfeksiyon ve Neoplazi
Hematopoietik ve Bağışıklık Sistemi
Kas-iskelet Sistemi ve Hastalıkları
Solunum Sistemi ve Hastalıkları
Klinik ve Mesleki Beceriler III-IV
Sağlıkta Araştırma
Klinikte İletişim Becerileri
Tıp Etiği
Toplum ve Sağlık
Tıbbi Bilişim ve Biyomedikal Teknolojiler-I
Biyoinformatik
Biyomedikal Teknolojiler
Bilişim Teknolojileri
 Diğer Dersler
Tibbi İngilizce
Seçmeli Dersler
Konferanslar


 Ders Kurulları  3.YIL
İnsan Vücudu: Yapılar, İşlevler ve Patolojiler
Kalp-DamarSistemi ve Hastalıkları
Sinir Sistemi ve Hastalıkları
Büyüme - Metabolizma ve Hastalıkları
Gastrointestinal Sistem ve Hastalıkları
Ürogenital Sistem ve Hastalıkları
Klinik ve Mesleki Beceriler III-IV
Kanıta Dayalı Tıp
İleri İletişim Becerileri
Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Pratik
Sağlık Ekonomisi
Tıbbi Bilişim ve Biyomedikal Teknolojiler-II
Biyoinformatik
Biyomedikal Teknolojiler
Bilişim Teknolojileri
 Diğer Dersler
Tibbi İngilizce
Konferanslar


 4.YIL
 Staj Blokları Sorumlu Anabilim Dalları Süresi
Dahili Hastalıklar İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji 11 Hafta
Cerrahi Hastalıklar Genel Cerrahi, Anestezioloji ve Reanimasyon, Göğüs Cerrahisi 10 Hafta
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi 10 Hafta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji 7,5 Hafta
Üroloji Üroloji 2,5 Hafta


 5.YIL
 Staj Blokları Sorumlu Anabilim Dalları Süresi
Nöroloji Nöroloji 4 Hafta
Beyin ve Sinir Cerrahisi Beyin ve Sinir Cerrahisi 4 Hafta
Psikiyatri Psikiyatri 3 Hafta
Kulak - Burun - Boğaz Hastalıkları Kulak - Burun - Boğaz Hastalıkları 3 Hafta
Göz Hastalıkları Göz Hastalıkları 2 Hafta
Deri ve Zührevi Hastalıklar Deri ve Zührevi Hastalıklar 3 Hafta
Radyoloji Radyoloji 3 Hafta
Ortopedi ve Travmatoloji - Fiziksel
Tıp ve Rehabilitasyon
Ortopedi ve Travmatoloji - Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 5 Hafta
Adli Tıp Adli Tıp 2 Hafta
Seçmeli Stajlar Tüm Anabilim Dalları 3 Hafta


 6.YIL
 İntörnlük Blokları Sorumlu Anabilim Dalları Süresi
Dahili Hastalıklar İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları Kardiyoloji 2 Ay
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi 2 Ay
Toplum Sağlığı ve Birinci Basamak Hekimliği Halk Sağlığı, Aile Hekimliği 2 Ay
Acil Tıp Acil Tıp, Genel Cerrahi, Anestezi ve Reanimasyon 2 Ay
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 Ay
Seçmeli Stajlar Tüm Anabilim Dalları 2 Ay


BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul