Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Araştırma

Prof. Dr. Ata Akın​

Araştırmalarımı üç başlık altında yürütmekteyim:

1. Beyin araştırmaları (sağlıklı ve hastalıklı beyinin fizyolojisini işlevsel nörogörüntüleme yöntemleriyle ölçmek, karar vermenin altındaki fizyolojik etmenleri belirlemek ve bunları fNIRS teknolojisi ile ortaya çıkarabilmek),

2. Kas çalışmaları (kas metabolizmasının sağlıkta, hastalıkta ve egzersizde geçirdiği değişimleri fNIRS ile ölçmek, nicelendirmek),

3. Matematiksel Modelleme (sistem biyolojisi araçlarını kullanarak beyin, kas ve kanser dokularının fizyolojilerini sağlıkta ve hastalıkta modellemek). Araştırmalarımda matematik, elektronik, programlama, nörobilim, nöropsikoloji gibi alanlarını birleştiriyorum.


Doç. Dr. Alpay Özcan

Araştırma Konuları:

Manyetik Rezonans Görüntülüme İşaretinin Modellenmesi: Manyetik rezonans görüntülerinin elde edilmesi tarayıcının kullandığı radyo frekansı ve manyetik alan gradyan bobinleri gibi değişik bileşenlerin birlikte çalışmasıyla elde edilir. Doç. Dr. Özcan temel MR fiziği ilkelerine dayanarak işaret oluşumunu modellemek üzerine çalışmaktadır. Bu çalışmaların ana amacı doku yapısının MRG ile daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.

Multimodal Tıbbi Görüntüleme Verilerinin İncelenme Yöntemleri: Aynı dokudan elde edilen farklı modlardaki görüntüler bilgi içeriğini arttırmakta dolayısıyla da tanı ve tedavide ilerleme sağlamaktadır. Ancak artan bilgi miktarı görüntülerin yorumlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu araştırma konusunda amaç kanser görüntülenmesi odak alınarak multimodal tıbbi görüntülerden elde edilen doku yapılarının doktorlara görsel bir bütünlükte sunmaktır.

Tıbbi Robotik: Robotik sistemlerin genel özelliği kameradan gelen bilgilerle robotların komuta ve denetimini sağlamaktır. Dr. Özcan’ın araştırma odağı robotik sistemlerde kameranın yerini tıbbı görüntülemenin, belirli olarak MRG’nin almasını sağlamaktır. MR tarayıcısının içine girip çalışan robotlar yumuşak doku özellikleri üstün olan ancak girişimcinin sığacağı alan bulundurmayan MR tarayıcısının biyopsi, ablasyon gibi girişimsel yaklaşımlarında kullanılabilirliğini sağlamaktır.

Sistem Biliminin İşlevsel MRG’ye Uygulanması: Beynin işleyişinin dinamik dizgeler kuramı ile incelenmesi işlevsel MRG verilerinin dizge tanılama kuramı temelli bir yaklaşımla gerçekleştirilebilir. Doç. Dr. Özcan dizge kuramı alt yapısını işlevsel MRG konusuna yeni bakış açıları getirmek için kullanmaktadır.


Doç. Dr. Özge Can

Güncel araştırma alanlarım arasında beyin glial kanserlerinde farklı biyolojik davranışları tanımlayan proteomik değişikliklerin ve özgün klinik biyobelirteçlerin saptanması bulunmaktadır. Bu belirteçlerin belirlenmesinde, gliom ve alt gruplarının, kontrol dokularından ve birbirlerinden ayırt edilmesi için çok çeşitli moleküler biyolojik ve proteomik teknikler kullanmaktayız. Amacımız, gliom alt gruplarının moleküler düzeyde tanısının pratik şekilde konulması, tedavisini ve prognozunu iyileştirmeye yarayacak faydalı bilgiler elde etmektir. Bu çalışmalarımı Acıbadem Üniversitesi Beyin Tümörü Araştırma grubu çatısı altında gerçekleştiriyorum. Diğer bir güncel çalışma alanım ise özellikle son yıllarda kanser ve otoimmün hastalıklar gibi oldukça kompleks hastalıkların tedavisinde kullanılmakta olan monoklonal antikorlar. Biyobenzer antikor geliştirilmesinde en önemli adımlardan biri antikor molekülünün biyolojik ve fizikokimyasal karakterizasyonudur. Bu çalışmalarımızda Turgut İlaç Biyoteknoloji Grubu ile birlikte, günümüzde var olan en gelişmiş ve en ileri teknolojileri kullanarak antikor molekülünün antijene bağlanma özellikleri, intak kütlesi, peptit sekansı, glikolizasyon profili ve oksidasyon, deamidasyon, glikasyon gibi diğer posttranslasyonel modifikasyonlarının belirlenip, kantifiye edilmesi, disulfide bağlarının lokalizasyonu gibi terapötik monoklonal antikorlar hakkında çok önemli bilgiler elde ediyoruz.


Dr. Öğr. Üyesi Hande Argunşah Bayram

Araştırma alanlarım aşağıdaki başlıklar gibidir:

Hareket Analizi: Sağlıklı ve ampute bireylerin hareket analizleri, alt ektremitede enerjı akışı, hibrid protez cihazların geliştirilmesi, biyolojik geri bildirimin egzersize olan etkisi, travmatik beyin yaralanması geçiren çocuklarda hareket analizi, serebral palsili çocukların hareketlerinin BTX-A ile beraber uygulanan kalıp alçı metodunun yalnız kalıp alçı metoduyla kıyaslanması ve analiz edilmesi

Robotik rehabilitasyon ve giyilebilir rehabilitasyon cihazları: düşük maliyetli ve motorlu protez cihazlar gibi alt ekstremitede enerjı akışını sağlayabilen hibrid protez cihaz geliştirilmesi ve test edilmesi, giyilebilir dış iskelet robotların inme ve travmatik beyin yaralanması geçiren kişilerde klasik fizik tedaviyle kıyaslanması,

Robotik rehabilitasyon cihazlarının geliştirilmesi: kişinin klinik ortama gitmeden evinde fizik tedavi uzmanı ve doktoruyla gerektiğinde canlı iletişim kurarak rehabilitasyonunu sürdürebileceği cihazların geliştirilmesi ve test edilmesi. Hasta raporlarının düzenlenmesi ve doktoruna ulaştırılması, evde hasta takip mekanizması​


Dr. Öğr. Üyesi Mehmed Buğrahan Bayram

Araştırma alanlarımı aşağıdaki başlıklar halinde listeyebilirim:

Beyin Araştırmaları: Nörorehabilitasyon, EEG-EMG bağdaşımı, kansere bağlı yorgunluk, nörolojik hastalığı bulunmayan yaşlıların rehabilitasyonu, omurilik hasarlı kişilerde transkraniyel manyetik uyarım teknikleri, EEG ile yorgunluk veya strese dayalı anksiyete tetkiği.

Biyomekanik Araştırmaları: Daha önceleri 6 serbestlik derecesine sahip kuvvet sensörü ile daha hassas bir kemik yoğunluğu analizi metodu üzerine çalıştım. Şimdilerde yürüme bilimi ve giyilebilir teknolojiler üzerine çalışmalarım devam etmekte.

3B yazıcı teknolojilerinin tıbbi alanda kullanımı: Gerçek kişilerin BT ve/veya MR gibi görüntüleme tekniklerinden elden edilen kemik ve yumuşak dokuları üzerinde farklı dizayn ve uygulamalar. Cihaz tasarımı ve tasarımın geliştirilmesi.

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul