Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Podoloji

İki yıllık Podoloji Programı ile; podologların, ayak sağlığıyla ilgili sorunlarda tanı koyma, gerektiğinde ilgili bir uzmana yönlendirme, hekimle işbirliği içerisinde tıbbi ayak bakımı uygulama ve ayak sağlığını korumaları için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

İlk yılda, anatomi, fizyoloji, farmakoloji, tıbbi mikrobiyoloji gibi pre-klinik konuların yanı sıra podolojiyle ilgili temel teorik bilgileri içeren kuramsal dersler verilmektedir. Program, tıbbi terminoloji, hastalıklar bilgisi, ayak ortopedisi, alt ekstremite nörolojisi, diyabet ve ayak sağlığı, ayak deri hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları gibi ilgili klinik branşların teorik dersleriyle devam etmektedir.

Öğrencilerin, programın ilk yılından itibaren, gerek üniversitemiz bünyesinde bulunan podoloji uygulama laboratuvarlarında, gerekse farklı hasta popülasyonlarının değerlendirilebileceği hastane ortamları ve ayak sağlığı merkezlerinde teknik bilgi ve becerileri kazanmaları sağlanmaktadır. Programın ikinci yılında, fizik tedavi/rehabilitasyon ve ortotiks , diyabet ve ayak sağlığı gibi teorik derslerin yanı sıra, ağırlıklı olarak podolojik uygulamalardaki bilgi ve becerileri ileri düzeyde arttırmaya yönelik pratik dersler sürdürülmektedir.


Doç. Dr. Simin ADA

Program Başkanı

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul