Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyet Uzmanı, büyüme, gelişme ve yaşam boyu tüm bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda bireysel ve toplu beslenmenin plan ve programlarını düzenleyen; besin ögesi, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan; var olan besin kaynaklarının ekonomi ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, bu konularda fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak sağlıklı yaşam biçimlerinin benimsenmesi amacıyla bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, doğuştan ve sonradan oluşan hastalıklar ve diğer özel durumlarda tıbbi ve cerrahi tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre diyet programı planlayan, eğitim veren, uygulatan ve izleyen yetkili kişidir. 
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı’nın amacı; değişen sağlık gereksinimlerine uygun beslenme ve diyetetik alanındaki araştırmaları planlayacak, yürütecek ve sonuçlarını yorumlayarak evrensel bilime katkı sağlayacak; araştırma görevlisi/uzman kadrosunda yer alan veya alacak bilim insanlarını yetiştirmek, konusunda ulusal politikalara katkı verebilecek, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin beslenme ve diyetetik bilim uzmanı yetiştirmektir.

Prof. Dr. Murat BAŞ
Program Başkanı

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul