Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Biyoetik

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoetik Tezli Yüksek Lisans Programı’nın amacı, biyoetik ilke ve değerlerin, bilgi, tutum ve davranış düzeyinde içselleştirilerek; profesyonel saha uygulamalarında hayata geçirilmesidir. İlk yıl zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. İkinci yıl ise araştırma ve tez yürütme dönemidir. Biyoetiğin çalışma konuları; Belçika’da çocukların ölümünden, tıbbi bilgilerin mahremiyetine; küresel ısınmadan, kaynakların adil dağıtımına; yaşamın başlangıcından, ayrım yapmamaya; genetik ve kök hücre tedavisinden, toplumsal sorumluluğa; sağlık çalışanlarının özlük haklarından, hastanın aydınlatılmasına; hastanın tedaviyi reddetmesinden, etik kurullara; sağlık hakkından, tıbbi hataya; klinik araştırma ve hayvan deneylerinden, ilaç endüstrisine; çağlar boyu sağlık uygulamalarının evriminden, evrensel insan hakları hukukuna; sağlığın toplumsal belirleyenlerinin etik yönüne kadar zengin bir spektruma yayılır. Hem tarihin bilgeliğinden beslenen hem de geleceğe dair sözü olan, sinerjik, yenilikçi, akılcı yöntemle işleyen; birden çok disiplinin birbirini etkileyerek zenginleştirdiği bir öğrenme ortamı sağlar. 

Prof. Dr. Yeşim Işıl ÜLMAN
Program Başkanı

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul