Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Başvuru Koşulları

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ 2. DÖNEM BAŞVURU KOŞULLARI

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği “ne göre 2019-2020 Eğitim - Öğretim yılı Güz Yarıyılında Hemşirelik Doktora Programına öğrenci alınacaktır.

 

Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları 

Hemşirelik Doktora Programı

Yurt içi: 3

Hemşirelik ya da Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olup, Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programını bitirmiş olmak.(Lisans Derecesiyle Doktora Öğrencisi alınmayacaktır.)

Programın niteliği

Örgün Öğretim

Ücret

​​  48.000 TL (KDVdahil program ücretidir).

 

Dil Yeterliliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından;

TOEFL-IBT: En az 60 puan

YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 55 puan almış olmak

 

Bilimsel Yeterlilik

Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri sayısal puanın en az 55 olması, Yabancı uyruklu öğrenciler için GRE en az 149 ya da GMAT en az 450 puan olması gerekmektedir.

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

• Başvuru formu

• Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,

• Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.)  (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

• Neden Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu

• Özgeçmiş,

• Referans Mektubu, (iki adet)(kapalı zarf içinde) (Mülakat Sınavında Referans Mektuplarının teslim edilmemesi durumunda kayıt alınmayacaktır.)

• 1 adet fotoğraf,

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi

• Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi

·      Mülakat sonuçları  Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul