Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitiminin yapılandırılması sürecinde 2010 yılında Tıp Eğitimi Birimi kurulmuştur. 2015 yılında birim anabilim dalına dönüştürülerek faaliyet alanının genişletilmiştir. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nın ana amacı tıp eğitiminde kalitenin artması ve tıp eğitimi uzmanlık alanının gelişmesine katkıda bulunmaktır. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nın temel işlevleri ve görevleri şu başlıklarda toplanabilir: Tıp eğitimi alanında bilgi/kanıt üretmek, Tıp eğitimi uzmanları yetiştirmek, Tıp Fakültesi yönetimine tıp eğitimi konusunda danışmanlık vermek, Tıp Fakültesi’nin öğretim tasarımına katkı sağlamak, Tıp eğitim ile ilgili çağdaş gelişmelerin ve teknolojilerin izlenmesi ve eğitim programı uygulanmasına destek sağlamak, Tıp eğitimi programın değerlendirilmesine katkı sağlar, Tıp Fakültesi’ndeki eğiticilerin gelişimine çalışmalara katkı sağlar, Tıp eğitimi alanında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenler.

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul