Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, 2009 yılında Tıp Fakültesi’nin kuruluşu ile birlikte faaliyete geçmiştir. Türkiye’de ve dünyada, biyoetiğin temel meseleleri, mesleki değerler, yeni tıp teknolojilerin etik boyutu, biyobilim ve biyoetik, etik eğitimi, nöroetik, nöropsikiyatri ve etik; tıp tarihi, tıp eğitiminde modernleşme tarihi, psikiyatri tarihi, ruh sağlığı politikaları, konularında araştırmalar yürütmektedir.

EACME Üyeliği: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı ve ACÜ Sağlık Bilimleri Biyoetik Anabilim Dalı, 02.07.2018 tarihinden itibaren Avrupa Tıp Etiği Merkezleri Birliği (European Association for the Centres of Medical Ethics, EACME) üyesi olmuştur.

Cambridge Consortium of Bioethics Education Turkey Working Group: Anabilim Dalı, uluslararası alanda biyoetik eğitimini geliştirmek amacıyla oluşturulan Cambridge Consortium of Bioethics Education’a bağlı Türkiye Çalışma Grubu’nun merkezidir. Multidisipliner nitelikteki Grup düzenlediği çalıştaylarla, yayınlarla, araştırma projeleriyle üretmekte; Cambridge Network ve Paris Cambridge Bioethics Consortium ile düzenli irtibat içinde hareket etmektedir.

Avrupa Konseyi Biyoetik Komitesi (DH-BIO) İşbirliği: Anabilim Dalı, Avrupa Konseyi Biyoetik Komitesi’ne uzmanlık ve yetkinlik alanından danışmanlık sunmaktadır. Avrupa Konseyi Araştırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu (TBD yayını 2011) ve Avrupa Konseyi Yaşamın Son Döneminde Tıbbi Tedavide Karar Verme Sürecine İlişkin Kılavuz (ACÜ yayınları 2014) bu bağlamda Yeşim Işıl Ülman tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Anabilim Dalı, 25 Ekim 2016’da Avrupa Konseyi Biyoetik Komitesi (DH-BIO) ile  Yaşamın Sonunda Tıbbi Tedavide Karar Verme Sürecine dair bir ortak toplantı düzenlemiş ve  Sempozyum Bildirgesi yayımlanmıştır. Bu etkinlikler EACME Newsletter’da raporlanmaktadır.

Uluslararası Araştırmalar: SHAER Project: University College London ve St. George University liderliğinde, "Exploring Narrative Storytelling as Mental Health Support for Women Experiencing Gender-based Violence in High Prevalence Settings (SHAER)” başlıklı, uluslararası çok merkezli projenin ilk toplantısı 28-30 Mayıs 2018 tarihleri arasında Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Proje toplumsal cinsiyet temelli kadına yönelik ayrımcılığı derinlemesine incelemeyi ve ruh sağlığı desteği vermeyi amaçlamaktadır.

Lisans: Tıp Fakültesi’nde “Klinik Tıp ve Mesleki Beceriler” (CMPS) programına, mesleki değerler, etik ilkeler, biyoetiğin temel konuları, tıp tarihi, klinik etik ve araştırma etiği yetkinlik alanları ile destek vermektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndaki tüm programlara, “Meslek Etiği” dersini vermektedir.

Klinik Etik Oturumları, Ethics Rounds: Tıp Fakültesi Klinik staj yıllarında, her bir staj grubu ile etik uzmanı ve klinisyen işbirliğinde, gerçek klinik olgunun etik yönüyle derinlemesine tartışılması ve çözümlemesi yöntemiyle gerçekleştirilmekte olup; tıp eğitimi müfredatına girmiştir.

Uzmanlık Eğitimi – Etik Vaka Müzakeresi: Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Uzmanlık Eğitimi Programı’nda, Amsterdam VU Üniversitesi Etik ve İnsan Bilimleri Bölümü (VUmc Metamedica) ile koordineli olarak, Etik Vaka Müzakeresi (MCD) uygulamasını üstlenmektedir. Etik Vaka Müzakeresi (MCD), Fakülte resmi müfredat programında, 6 Nisan 2018 tarihinden itibaren, sertifikalı eğitmenlerce uygulanmaya başlamıştır (2018).

Yüksek Lisans: Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı önderliğinde, 2014 yılında, multidisipliner nitelikte Biyoetik Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Bu tezli yüksek lisans programı Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Biyoetik Anabilim Dalı’nda, Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Programın, Etiğe Giriş, Biyoetik-Biyobilim, Araştırma ve Yayın Etiği dersleri, diğer biyomedikal branşların lisansüstü programlarına da hizmet vermektedir. Biyoetik Tezli Yüksek Lisans Programı EACME’ye kayıtlıdır.

Etik Danışmanlık / Etik Konsültasyon: Anabilim dalı, Acıbadem Üniversitesi Klinik Araştırma Etik Kurulu’na, Hastane Etik Kurulu’na, Hayvan Deneyleri Etik Kurulu’na, etik uzmanlık alanı ile ilgili mesleki değerler ve etik ilke ve analiz yönüyle danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

Bilimsel Etkinlikler: Sağlık ve sosyal bilimlerini ilgilendiren kapsamda, Genel Cerrahi Anabilim Dalı ile ortaklaşa “Organ Nakli ve Etik Paneli”ni ( 21 Mayıs 2012); Adli Tıp Anabilim Dalı ile ortaklaşa ve “İnsan Hakları ve Şiddet” Sempozyumunu (29 Mayıs 2013) düzenlemiştir. 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliklerine, eğitim ile bağlantılı olarak, tıp öğrencileri ile işbirliğinde hazırlanan “İstanbul Sağlık Tarihi Sergisi” ile destek vermektedir. "İstanbul Tıp Tarihi Sergisi" kitabı yayımlanmıştır (Mart 2015).

Sürekli Mesleki Gelişim: Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi (ASEGEM) ile ortaklaşa olarak, 2010-2012 yıllarında üç kez Sağlık Hukuku Sertifika Programı düzenlemiştir. Bu program, sağlık profesyonelleri, saha çalışanları, hukuk profesyonelleri ve sağlık yöneticilerine yönelik hazırlanmış, etik-hukuk-adli tıp eğiticilerinin ortaklaşa gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Biyoetik Derneği: tarafından düzenlenen, Türkiye Biyoetik Derneği VI. Kongresi “Biyoetikte Yeni Ufuklar” (İstanbul, 25-26 Kasım 2010), Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi “Değişen Dünyada Biyoetik” (İstanbul, 12-13 Ekim 2012) toplantılarına bilimsel ve düzenleyici destek vermiştir. Ayrıca Türkiye Biyoetik Derneği ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası “European Association of Centres of Medical Ethics” (EACME 2011) (Istanbul 15-17 Eylül 2011) Kongresine bilimsel ve organizasyonel destek ve katkı sunmuştur. Türkiye Biyoetik Derneği yayınları olan Biyoetik Araştırmaları (İstanbul Eylül 2012) ve Değişen Dünyada Biyoetik (İstanbul Kasım 2012) kitaplarına editoryal emek vermiştir. Ayrıca  Avrupa Konseyi Biyoetik Yürütme Kurulu Araştırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Türkçeye çevrilerek; Türkiye Biyoetik Derneği aracılığıyla, alanın ilgililerine ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul