Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Üroloji Anabilim Dalı

Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından taş ve prostat hastalıklarında minimal invazif tedaviler, androloji ve infertilite, onkoloji, kadın ürolojisi ve çocuk ürolojisi alanında tüm çağdaş tanı ve tedavi hizmetleri sunulmaktadır. Taş hastalığı tedavisinde 3 farklı hastanede ESWL, tüm hastanelerde perkütan nefrolitotomi ve fleksible üreterorenoskopi, TUR, greenlight ve bipolar prostatektomi yapılmaktadır. Ayrıca Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde şu an için  Acıbadem Maslak, Kadıköy, Bakırköy ve Ankara Hastaneleri’nde bulunan daVinci robot sistemi ile radikal prostatektomi, parsiyel nefrektomi, pyeloplasti, adrenalektomi gibi vakalar çalışılmaktadır. Transrektal prostat biyopsisi, videoürodinami gibi tanısal işlemler günlük uygulamada önemli yer tutmaktadır. 2010 yılından beri anabilim dalı tarafından her yıl düzenli olarak ulusal katılımlı üroloji toplantıları ve son iki yıldır  uygulamalı fleksible üreterorenoskopi kursları düzenlenmektedir. Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü bünyesinde bulunan cerrahi araştırma ünitesinde uluslararası robotik cerrahi kursları yapılması için adımlar atılmış ve kurs müfredatı faaliyete geçmiştir. Genç bir üniversite olarak, öğretim üyelerine ait SCI'de yer alan yazı ve çalışma sayısı, TÜBİTAK proje başvuruları, gün geçtikçe artmaktadır.

Üroloji Anabilim Dalı
BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul