Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Hakkında

       UZEM kapsamında yapılan faaliyetler:


  • Bilgi toplumuna geçiş sürecinde eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak veya önermek.
  • Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
  • Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için ders içeriklerini koordine etmek
  • Üniversite içindeki ve dışındaki projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek veya temin etmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
  • Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak
  • Acıbadem Üniversitesi uzaktan eğitim programlarının başarıyla yürütülmesi için gerekli olan üniversite içi ile üniversite çevresi arasındaki eşgüdümü sağlamak,
  • Acıbadem Üniversitesindeki uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm envanterin tutulmasını, izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak, iyileştirme ve güncelleme çalışmalarını yürütmek.

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul