Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama
Bulunan Sonuç İçin Başlık ve Bağlantı Bulunan Sonuç İçin Açıklama

Vizyon & Misyon & Temel Değerler

 Vizyon:

Alanında saygın ve zengin öğretim üyesi kadrosu, uluslararası kalite standartlarında, akredite edilmiş eğitim programları ile ulusal ve uluslararası platformlarda mezunları tercih edilen, yaptığı bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerle kaynak gösterilen, ülkemiz sağlık sisteminin geleceğinin şekillendirilmesinde söz sahibi olan, öncü eğitim, öğretim ve araştırma merkezi olma nitelikleri ile Türkiye’nin en iyi Sağlık Bilimleri Fakülteleri arasında yer almaktır. 

Misyon:

Toplum ve birey sağlığının korunması, geliştirilmesi, sürdürülmesi amacıyla kanıta dayalı ve güvenli hizmetin sunumu ve yönetimi için gerekli en üst düzey ulusal ve uluslararası standartta teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretim vererek, bilimin aydınlattığı yolda ilerleyen, yaşam boyu öğrenme, öğretme, iletişim ve araştırma becerilerine sahip, yenilikçi, fark yaratan, kültüre duyarlı, ekip anlayışına sahip, etik değerlerden ödün vermeden mesleki hak ve sorumluluklarını bilen ve uygulayan, çağdaş ve yetkin sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. 

Temel Değerler:

 • İnsan haklarına saygıyı gözeten, 
 • Etik değerleri benimseyen,
 • Kurumsal aidiyeti destekleyen,
 • Adil, şeffaf ve hesap verebilen,
 • Bilimin üstünlüğünü kabul eden,
 • Akademik mükemmelliği hedefleyen,
 • Ekip çalışmasının önemine inanan,
 • Planlı ve verimli çalışan, 
 • Mesleki değerleri özümseyen,
 • Teknolojik gelişmeleri takip eden ve uyum sağlayan,
 • Öğrenci ve kalite odaklı, bütüncül bir bakış açısı ile eğitim veren kurum olmak. 

BİZEULAŞIN
Kayışdağı Caddesi No:32, 34752
Ataşehir / İstanbul